Forex signály

Forex signál je obecně návrh na nákup či prodej měnových párů, který specifikuje dobu a hlavně tržní cenu vhodnou pro obchod. Tyto signály jsou vytvářeny buď manuálně finančními analytiky či tradery, anebo automaticky forexovými algoritmy. Tyto algoritmy pro své výpočty využívají nejen výsledky technických analýz, ale zohledňují i nejnovější zprávy a události. K odebírání forex signálů se trader může předespat za poplatek, ale existují i systémy, které se distribuují zadarmo; bezplatné služby však často obsahují diskutabilní údaje a bývají sporné kvality. Objednané signály pak obchodník dostává zpravidla e-mailem, SMS zprávou či jinou podobně rychlou cestou. Tyto signály může obsahovat také obchodní systém, který trader používá na svém počítači, tomu se potom někdy říká tzv. forex robot.

Princip forexových signálů

Forex signál typicky obsahuje několik údajů. Hlavním z nich je cena, která je vhodná pro nákup či prodej daného měnového páru. Spolu s ní je traderovi poskytnuta i hodnota, na kterou by si měl nastavit automatický prodej, aby se zamezilo vysoké ztrátě - tzv. stop loss. Aby si trader mohl ověřit správnost signálů a aby získal důvěru v tento systém, jsou k těmto číslům přiloženy i podpůrné grafy, výpočty a analýzy, z kterých byla cena vhodná pro vstup do obchodu vypočtena.

Při objednávce forex signálů je obchodníkovi obvykle nabídnuta zkušební doba, která se zpravidla pohybuje mezi 7 až 30 dny a ve které se platí nižší či žádný poplatek. V této zkušební lhůtě obchodníkovi často také spolu s výše zmíněnými údaji chodí instruktážní videa k interpretaci forex signálů.

Využívané strategie

Při vytváření forex signálů se analytici soustředí zejména na technickou analýzu, okrajově pak na fundamentální analýzu a princip price action. Z technických analýz jsou nejoblíbenější Ichimoku a interpretace svícových grafů. Ichimoku je identifikační systém založený na klouzavém průměru, který, podobně jako svícové grafy, poskytuje představu o potenciálním směru pohybu ceny měnového páru. Oproti svícovému grafu se pro výpočet křivky, identifikující oblasti podpory a resistence, využívají průměrné hodnoty sumy nejvyššího maxima a nejnižšího minima za určitou periodu (liší se dle druhu metody).Výsledky technické analýzy ukazují jak krátkodobé, tak dlouhodobé cenové trendy.

Fundamentální analýza je obvykle využívaná na akciových trzích, jelikož dává představu o finančním zdraví a potenciální růstovosti obchodovaných společností. Pro vytváření forex signálů může sloužit jako podpůrný nástroj pro určení dlouhodobě podhodnocené nebo nadhodnocené měny makroekonomickou analýzou (namísto společnosti se rozebírá hospodaření státu a jeho obchodní bilance).

Princip price action je vhodný pro určení pohybu ceny v extrémně krátkém časovém horizontu (v řádech desítek minut až hodin) a je tedy vhodný pro forex scalping (rychlé nakupování a prodávání měnových párů). Tato analýza hodnotí pouze základní cenové pohyby a nemá nijak obecně definované postupy. Tento princip je vysoce citlivý na psychologický element obchodování a je vhodný pro spekulativní obchody.

Důležité je si uvědomit, že k dostání není žádný perfektní systém forex signálů, jelikož takový by tvůrci nechtěli sdílet. Proto si také velké finanční firmy drží své obchodní programy pod zámkem a nikomu je nenabízejí.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo