Forexové opce

Forexové opce, zkráceně nazývané FX opce nebo v překladu měnové opce, jsou finančním derivátem, který poskytuje majiteli (kupujícímu) právo vyměnit peníze denominované v jedné měně, za peníze denominované v měně jiné. Kurz, za který obchod proběhne je předem stanoven, stejně jako doba vypořádání obchodu. Důležitým znakem opcí je, že majitel nemá povinnost danou transakci uskutečnit. Jelikož je tímto prodávající znevýhodněn, dostává od kupujícího kompenzaci v podobě opční prémie. FX opce se obchodují hlavně na OTC trzích, kde dochází pouze k mírné regulaci, menší část je potom obchodována na derivátových burzách. Trh s forex opcemi je největším a nejlikvidnějším trhem ze všech opčních trhů.

Typy opcí

Hlavní odlišností forex opcí od ostatních opcí je ta, že u forex opcí​ dochází k výměně peněz za peníze. U ostatních opcí jsou nakupována jiná, nepeněžní aktiva.

Nejznámějším typem jsou tzv. call a put opce. Call opce představují právo koupit podkladové aktivum, put opce představují právo prodat podkladové aktivum. Uveďme si modelovou situaci:

Obchodník chce za měsíc nakoupit 1300€ na měnovém páru EUR/USD za realizační cenu 1.3000. Tento obchod se značí jako EUR call / USD put. Pokud se bude měnový pár EUR/USD za měsíc nacházet nad hodnotou 1.3000, obchodník vydělal. Pokud se kurz bude nacházet pod touto hodnotou, obchodník prodělal, ovšem pouze opční prémii, kterou zaplatil, jelikož opci neuplatní.

Opce lze dále dělit na americké a evropské. Rozdíl mezi nimi je v uplatnění dané opce od jejího nákupu (prodeje) až po dobu vypršení platnosti (expirace).

 • Evropskou opci můžeme během její platnosti pouze prodávat nebo kupovat, ovšem nemůžeme ji v tomto období uplatnit. Nárok na uplatnění nastává až v momentě expirace.
 • Americkou opci můžeme prodávat, nakupovat a taky kdykoliv v období platnosti uplatnit, nemusíme tedy čekat až do data expirace.

Opce na měnové páry jsou v dnešní době hojně využívány společnostmi k zajištění (hedging) možných budoucích toků hotovosti v cizí měně. Pokud firma, podnikající v České republice, očekává příjem například v dolarech, pohyb kurzu může tento příjem výrazně změnit. Pro zajišťování pravidelných toků hotovosti se používá další finanční derivát: forward​. Zajišťují se hlavně exportní společnosti, protože při prodeji svého zboží do zahraničí se firma vystavuje měnovému riziku.

Forexové opce a forward

Uvažujme českou strojírenskou společnost dodávající například lodní hřídele do nějaké země platící EURem. Tato společnost očekává, že jí bude v následujících 90 dnech zaplacena dodávka lodní hřídele v hodnotě 100 000€. Pokud však během následujících 90 dnů česká koruna posílí vůči euru (například z 25 CZK/EUR na 24 CZK/EUR), firma dostane v konečném důsledku po směně eur do českých korun mnohem méně než kolik by dostala dnes. Naopak při oslabení české koruny vůči euru (například na 26 CZK/EUR) by obdržela po směně více českých korun než dnes. Tato situace vystavuje společnost tzv. měnovému riziku. Za předpokladu, že hotovostní tok společnost očekává, uzavře forwardový kontrakt o dodání 100 000€ se splatností 90 dní, výměnou za české koruny za aktuální forwardový kurz. Tento forwardový kontrakt je levnější než opce, pokud dorazí očekávaná platba, společnost uplatní forward a tímto způsobem se zajistila proti měnovému riziku.

Pokud však společnost nemá jistotu, že platba v daném období dorazí, uzavření forwardu pro ni znamená riziko, jelikož forwardový obchod je závazný. Museli by tudíž dodat 100 000€ i v případě, že jim platba nedorazí. Proto je lepší volbou měnová opce, u které je možné opci nevyužít.

Mohou nastat dvě hlavní situace a to peníze buď přijdou nebo nepřijdou. Jelikož má společnost v úmyslu ihned po příjmu směnit eura na české koruny, volí opci typu EUR put/CZK call. Má tedy právo prodat eura za koruny. V případě, že platba přijde, zjistí si aktuální kurz na trhu a podle něho se rozhodne, zda opci uplatní nebo ne. V případě, že česká koruna posílila vůči euru, uplatní opci, protože na trhu by za 100 000€ získali mnohem méně korun, než jakou má realizační cenu na opci. Pokud by koruna oslabila, opci neuplatní, protože za 100 000€ získá na trhu mnohem více českých korun, při neuplatnění zaplatí pouze opční prémii.

V případě, že společnosti platba nepřijde, opět se rozhodne podle aktuálního kurzu na trhu, jestli je pro ni výhodné opci uplatnit nebo ne. Pokud euro oslabí je pro společnost výhodné na trhu nakoupit 100 000€ a zároveň opci uplatnit, protože levně eura nakoupí a díky realizační ceně opce draze prodá. Při posílení eura opci neuplatníme, jen musíme zaplatit opční prémii.

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo