Forward

Forward je nestandardizovaný kontrakt mezi dvěma stranami na nákup, popřípadě prodej, nějakého aktiva, který proběhne v budoucnu. Cena, za kterou bude tento nákup, popřípadě prodej, realizován je však stanovena dopředu, v době uzavírání forwardového obchodu. Tato cena se liší od tzv. spotové ceny, což je cena, která je aktuálně na spotovém trhu (spot market). Strana, která vystupuje ve forwardovém obchodu jako nákupčí vstupuje do dlouhé pozice (long), zatímco strana, která figuruje jako prodejce vstupuje do pozice krátké (short). Forwardové obchody se stejně jako mnoho jiných finančních derivátů používají k zajištění proti riziku, popřípadě ke spekulacím. Jako podkladové aktivum forwardového obchodu může sloužit v podstatě cokoliv, nejčastěji však bývají uzavírány forwardy na komodity či měny.

Cena forwardového kontraktu

Jak již bylo zmíněno v úvodu, forwardová cena se liší ceny na spotovém trhu​​. Cena, za kterou je forward sjednán na počátku se nazývá tzv. “delivery price”, volně přeloženo - cena při doručení. Tato cena představuje částku, za kterou bude v budoucnu podkladové aktivum směněno. Delivery price a forwardová cena se v době sjednání kontraktu rovnají.

Rozdíl mezi spotovou a forwardovou cenou představuje tzv. forwardovou prémii, která obecně představuje zisk, popřípadě ztrátu toho, kdo ve forwardovém obchodu nakupuje podkladové aktivum. Čím více se forward blíží své splatnosti, tím více se jeho cena blíží ceně na spotovém trhu.

Do ceny forwardu vstupuje mnoho dalších proměnných. Například náklady na uskladnění aktiva, které musí prodávající strana zaplatit, zvyšují forwardovou cenu. Na druhou stranu, pokud aktivum poskytuje nějaké vedlejší příjmy (například akcie poskytuje dividendy), tyto příjmy snižují cenu forwardu, jelikož plynou prodávající straně.

Příklad forwardového obchodu

Představte si na jedné straně rafinérii, která bude za rok potřebovat 1000 barelů ropy a na straně druhé těžařskou společnost, která má 1000 barelů ropy, přičemž dnes je na trhu cena ropy 100$/barel. Tyto dvě společnosti si sjednají forwardový obchod, přičemž rafinérie bude figurovat jako nakupující, bude tedy v dlouhé pozici (long). Těžařská společnost bude v pozici krátké (short).

Forward bude sjednán na částku 105 000$, která odpovídá 1000 barelů při ceně 100$/barel + 5000$ prémie pro těžařskou společnost. Tato prémie existuje z toho důvodu, že těžařská společnost může tuto ropu prodat již dnes za 100 000$ a tyto peníze uložit do banky, kde by získala úrok (v našem případě 5 000$). Zahrnuje tedy tzv. náklady obětované příležitosti (opportunity cost).

Za rok dojde ke splatnosti forwardového kontraktu a cena ropy na spotovém trhu bude řekněme 112$/barel. V tomto případě vydělala rafinérie na obchodu 7 000$. Tento zisk se dá dokázat tím, že by rafinérie prodala ropu na spotovém trhu za 112 000$ (ale nakoupila za 105 000$). Naproti tomu těžařská společnost potenciálně ztratila 7 000$, nicméně vydělala 5 000$.

Rozdíly mezi forwardem a futures

Forwardové kontrakty jsou velmi podobné futures​, nicméně existuje zde několik odlišností:

 • futures kontrakty jsou standardizované - každý kontrakt má přesně stanovené množství podkladového aktiva (například futures na ropu Brent obsahuje 1 000 barelů)
 • futures jsou obchodované na burze
 • futures mohou mít dílčí vypořádání
 • vzhledem ke své obchodovanosti na burze vykazují futures vyšší likviditu

V praxi se s forwardovými kontrakty setkáme většinou kvůli zajištění proti kurzovému riziku podkladového aktiva. Proti pohybům měnových kurzů se tímto způsobem zajišťují například exportéři/importéři, dále například zpracovatelské odvětví si tímto způsobem zajišťuje stabilní ceny vstupů atp. Samozřejmě i forwardy jsou terčem spekulativních obchodníků, nicméně vzhledem k vyšší likviditě jsou k tomuto účelu využívanější futures, jejichž podstata funguje na stejném principu jako forwardové obchody.

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo