Forwardová smlouva

Příkaz obchodovat s nástrojem Forex (například ho koupit) za pevnou cenu k budoucímu datu, nebo provést opačnou transakci (například prodej) k pozdějšímu datu za pevnou cenu.
Free Demo