Futures

Futures je finanční derivát, jehož základem je dohoda dvou stran o směně určitého množství podkladového aktiva v předem určeném množství, za předem stanovenou cenu a k předem stanovenému datu realizace obchodu. Jedná se o tzv. pevný druh kontraktu (smlouvy), což znamená, že při sjednaném obchodu jsou obě strany zavázány ke svým povinnostem. Prodejce futures kontraktu je povinen fyzicky dodat podkladové aktivum, na druhou stranu je kupující futures kontraktu povinen fyzicky odebrat podkladové aktivum. Pomocí futures kontraktu se mohou obchodovat např. komodity - komoditní futures, měny - měnové futures, akcie nebo dluhopisy.

Charakteristika futures kontraktů

Futures je obchodovaný pouze na organizovaném trhu, tedy na derivátové burze. Toto je hlavním rozdílem oproti velice podobnému finančnímu derivátu - forwardu. Futures kontrakty jsou standardizované, tj. každý kontrakt má předem stanovené standardní množství podkladového aktiva (např. futures na ropu Brent má velikost 1000 litrů). Má to i další výhody - na burze je vysoká likvidita a investor má jistotu, že se dostane ke svým penězům, protože zisky vyplácí namísto protistrany sama burza.

Každý má přiřazeného partnera, počet obchodníků nemůže být lichý. Aby burza nezkrachovala, je stanoven minimální objem zůstatku na obchodním účtu (tzv. margin), který musí zaplatit a udržovat každý, kdo si chce koupit futures. Tato částka je mnohem menší, než je hodnota futures a vypočítává se z maximální částky, kterou může obchodník pravděpodobně za den prodělat. Na konci dne je mu zisk přičten na účet, kde je již zaplacená marže. V případě ztráty je mu odečtena z marže a obchodník musí marži doplnit pro obchodování na další den.

Dalším specifikem futures kontraktů bývá jejich časté obchodování na páku (leverage). To znamená, že investor do obchodu vloží část svých peněz (margin) a zbytek peněz mu půjčí broker. To způsobí, že investor ovládá s relativně malým vkladem velké množství finančních prostředků a může dosahovat relativně vysokých zisků, ale i ztrát. Běžně se futures kontrakty obchodují s pákou 1:100 i vyšší (tzn. investor ovládá pomocí svých 1000 USD kontrakt v hodnotě 100 000 USD).

Příklad futures kontraktu

Představte si pěstitele pšenice, který se chtěl zajistit proti poklesu ceny. Vstoupí tedy do krátké pozice v příslušném futures kontraktu a v odpovídajícím množství. V čase realizace bude dodávat podkladový instrument (pšenici) a dostane za něj sjednanou cenu – té se říká realizační cena (strike price). Pěstitel pšenice je nazýván prodejcem derivátu a vystupuje v krátké pozici (short). Jeho protistrana (např. mlynář) je tím, kdo bude v čase realizace platit realizační cenu a obdrží sjednané množství pšenice. Je nazýván kupujícím derivátu a je v dlouhé pozici (long).

Nyní si představte jinou situaci, a to že pěstitel pšenice vstoupil do kontraktu se spekulantem. Pokud cena pšenice v době realizace klesne oproti realizační ceně, tak spekulant zaplatí více než za kolik může obdrženou pšenici na trhu aktuálně prodat – tedy prodělal. Pokud však cena do té doby vzroste, může pšenici okamžitě prodat za vyšší cenu než kolik zaplatil. Vstoupení do dlouhé pozice je tedy spekulací na růst ceny podkladového instrumentu. Výsledek obchodu s futures kontrakty je vždy nulový - částka, kterou jedna strana vydělá, je částkou, kterou druhá strana prodělá. Podle této logiky je tedy vstoupení do krátké pozice naopak spekulací na pokles ceny podkladového instrumentu.

Spekulace s futures kontrakty

Velká část futures kontraktů je obchodována právě spekulanty, a proto ve skutečnosti k fyzickému předání aktiva původní protistraně obvykle nedojde. Je to dáno tím, že k dohodnutému datu realizace obchodu svou obchodní pozici spekulant uzavře a prodá. Tím vznikne situace, kdy odebírá a dodává stejné množství komodity a vyhne se situaci, kdy musí komoditu převzít. Jinou možností, jak se vyhnout fyzickému převzetí podkladového aktiva je tzv. rollover, neboli přerolování kontraktu. Obchodník zadá pokyn svému brokerovi, který mu pozici uzavře a otevře jinou, s pozdějším datem dodání. K upozornění, že se blíží datum fyzického předání podkladového aktiva slouží tzv. first notice day.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo