Hedge fondy

Hedge fondy (hedge=zajištění) jsou skupinou investičních fondů, které téměř nepodléhají regulaci. Hedge fondy se snaží o absolutní výnosy nezávislé na ekonomickém vývoji a mohou přinášet vysoké zhodnocení vložených prostředků, ale také vysoké ztráty. Poplatky za správu těchto fondů jsou vyšší než u ostatních fondů, pohybují se obvykle mezi 1 - 4 % p. a., přičemž průměr je okolo dvou procent ročně. Transparentnost těchto fondů bývá zpravidla nižší. Proto jsou tyto fondy určeny pouze pro vysoce kvalifikované investory, kteří si jsou vědomi všech rizik s těmito fondy spojenými a mají dostatek kapitálu.

Jak funguje hedge fond

Historicky první fond tohoto charakteru byl založen v roce 1949 a byl zajištěn proti ztrátě tím, že investoval  do dlouhé pozice a zároveň byl jištěn pozicí krátkou. Odtud tedy pochází název fondu - zajištěný. V současné době však většina fondů proti riziku zajištěná není. Hedge fondy dnešní doby kombinují různé investiční strategie, které pro vyšší riziko nejsou pro ostatní fondy přijatelné. Díky absenci regulace si však hedge fondy tyto strategie dovolit mohou.

Správci hedge fondů vužívají téměř všechny instrumenty finančního trhu jako např. akcie, dluhopisy, komodity či nástroje peněžního trhu a různé finanční deriváty. Hedge fondy byly dlouhou dobu pro své převážně spekulativní investiční strategie považovány za vysoce riskantní. Na druhou stranu, některé z používaných strategií (long/short pozice, párové obchodování, tržně neutrální strategie) využívají faktu, že se krátká a dlouhá pozice zajistí navzájem, a tím se snaží riziko ztrát minimalizovat.

V současnosti získávají hedgeové fondy na popularitě pro poměrně vysokou výnosnost. Daří se jim v dlouhodobém průměru překonávat výnosy ostatních fondů i průměrné výnosy trhů. Nicméně v mnoha zemích je stále dovoleno investovat do těchto fondů pouze kvalifikovaným investorům a přístup široké veřejnosti do nich je dále regulován. Hedge fondy například nesmí inzerovat, obvykle mají strohé webové stránky, které často poskytují pouze login pro investory. Minimální vstupní kapitál je většinou omezen na částku okolo 100 000 USD. Často se také stává, že pokud fond vybere dostatek prostředků, tak se pro ostatní investory uzavře.

V hedge fondech bývá také často omezena likvidita výběru prostředků. Je tomu tak většinou z důvodu investic do méně likvidních aktiv a proto bývá s výběrem peněz spjata určitá výpovědní lhůta. Tato lhůta bývala například čtvrtletní, v současné době se však zkracuje na dobu okolo jednoho měsíce.

V hedge fondech většinou pracují zkušení manažeři, kteří jsou někdy přímo spoluvlastníky těchto fondů a mají tudíž přímý zájem na výsledcích těchto fondů. Tito manažeři jsou náležitě finančně odměněni. Hedge fondy téměř nejsou svázány regulacemi a díky tomu mohou investovat za volnějších pravidel, více experimentovat a dosahovat tak vyšších výnosů

Nejtypičtější strategie hedge fondů

 • Long/short equity - portfolio manager nakupuje akcie jak do dlouhých, tak i krátkých pozic a mění jejich poměr podle jeho aktuálního očekávání na trhu
 • High frequency trading - obchodování ve velice krátkých intervalech (řádově desítky obchodů za sekundu)
 • Equity market neutral - je podobná předchozí strategii, ale poměr dlouhých a krátkých pozic se udržuje 50:50
 • Pair trading - na dvou různých aktivech (např. akciích) se otevírá se jedna long a druhá short pozice, tím se pozice kryjí a snižuje se riziko ztrát
 • Global macro - portfolio manažer se snaží na základě politických událostí nebo makroekonomických údajů odhadnout vývoj ceny aktiv (například měnových kurzů, komodit aj.)
 • Event driven - využívá se tržních událostí spojených s životním cyklem akciových společností, např. změny vedení, vlastníka, oznámení výsledků hospodaření, změna výplaty dividend atd.
 • Leverage trading - obchodování na páku, kdy si hedge fond k vlastním prostředkům (margin) vypůjčí mnohem více znásobuje tak svoje zisky, na druhou stranu ale i ztráty
 • arbitráže a mnoho dalších strategií

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo