Hedging

Hedging (z angličtiny lze přeložit jako zajištění) je způsob ochrany investice před riziky ztrát. Princip hedgingu spočívá v tom, že jednu pozici zajišťujeme druhou, otevřenou v opačném směru (pozice jsou tedy negativně korelovány), např. při nákupu akcií nebo měnových párů. Nebo se k hedgingu využívá finančních derivátů např. forwardů, futures kontraktů, swapů, opcí a jiných.

Hedgingu se při investování v historii začalo využívat při obchodování s komoditami, když se obchodníci chtěli zajistit proti poklesu cen komodit. Rozvoj zaznamenává hedging v současnosti, kdy přibývá poptávka investorů po zajištěných finančních nástrojích a rozmachu tzv. hedge fondů, které využívají různorodých hedgingových strategií.

Hedging otevřením pozic proti sobě

Jednou z možných forem hedgingu je otevření pozic proti sobě. Např. dlouhou (long) pozici na Euro lze zajistit otevřením krátké (short) pozice, která bude vydělávat v případě poklesu kurzu Eura. Čím více se součet těchto 2 pozic blíží nule, tím menší je riziko ztrát.

Hedging prostřednictvím finančních derivátů

Investoři na kapitálových trzích mohou provádět zajištění investičních pozic využitím finančních derivátů, u kterých je předem dohodnuta cena a datum vypořádání obchodu. Využívá se především měnových forwardů a swapů, pomocí kterých se dá zajistit proti měnovému riziku. Dále například futures kontraktů, opcí či CFD kontraktů. Tyto deriváty lze obchodovat na páku a tím dosáhnout zajištění větší pozice s nižší částkou, přináší to ovšem riziko pákovaného obchodu.

V praxi hedging využívají při investování například firmy, které exportují své zboží nebo které drží část aktiv v cizí měně nebo mají výrobní závody v zahraničí. Eliminují tím riziko nepříznivého dopadu pohybu měnových kurzů a komodit.

Příklad hedgingu: Firma vyrábí šperky a potřebuje zlato na jejich výrobu. Pro firmu je rizikem velký vzestup ceny zlata, protože by potom měla vyšší výrobní náklady. V případě výrazného vzestupu ceny zlata by firma jenom těžko mohla významně zvýšit ceny svých výrobků. Firma si spočítá, jaké množství zlata bude potřebovat na výrobu šperků např. na půl roku dopředu a nákupem futures kontraktu si dopředu zajistí odběr zlata ze předem domluvenou cenu k určitému datu. Pokud se cena zlata zvýší, firma si počká na expiraci futures kontraktu. Při dodání zaplatí cenu, která byla předem domluvena a je nižší než současná cena zlata na trhu, což je pro firmu výhodné. V případě, že se cena zlata bude snižovat, firma prodá futures kontrakt ještě před dobou expirace, utrží za tuto pozici ztrátu, ale nakoupí zlato za aktuální cenu na trhu, která je nižší, než cena původních futures. Ztráta na futures kontraktu byla vyrovnána ziskem ze současného nákupu za nižší cenu.

Hedge fondy

Na principu hedgingu funguje speciální skupina investičních fondů, tzv. hedge fondy, které při investování využívají mimo jiné právě strategie, při kterých je jedna pozice zajištěna druhou. Mezi tyto strategie patří např.:

 • držení dlouhých a krátkých akciových pozic (equity long/short): long a short pozice se drží otevřená současně a portfolio manažer mění poměr long/short pozice podle aktuálního vývoje na trhu
 • párové obchodování (pair trading): na dvou různých aktivech (např. akciích), které spolu korelují se otevírá jedna long a druhá short pozice, tím se pozice kryjí a snižuje se riziko ztrát

Závěrem je nutno zdůraznit, že cílem hedgingu není zisk, ale ochrana před nepříznivým dopadem investičních ztrát. V okamžiku, kdy investor zajistí jednu pozici otevřením druhé, sice pokryje ztrátu, ale zároveň si ukrojí část ze svých zisků.

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo