Hedgingový poměr

Hedgingový poměr (Hedge ratio) vyjadřuje obecně míru zajištění (hedging) pozice, popřípadě celého portfolia oproti potenciálním ztrátám. Specifičtěji potom může odkazovat na více různých poměrů, například poměr zajištěné části portfolia vůči celému portfoliu nebo hodnotu futures kontraktu vůči ceně podkladového aktiva. Často bývá hedgingový poměr spojován s deltou, což je indikátor měřící citlivost ceny opce na změnu ceny podkladového aktiva této opce.

Hedgingový poměr pozice

V tomto případě vyjadřuje hedgingový poměr obecně podíl mezi zajištěnou částí pozice a celkovou velikostí pozice.

Pokud například český investor drží akcie americké společnosti za $10 000, vystavuje se tímto měnovému riziku. Když si však zároveň otevře měnovou pozici na $5 000, zajistil se tímto částečně proti měnovému riziku. Hedgingový poměr je v tomto případě 0,5 (5 000/10 000) a znamená, že 50 % celkové pozice je zajištěno proti měnovému riziku.

Obecně lze tedy říci, že hedgingový poměr vyjadřuje procento investice, které je zajištěno proti riziku. Pokud je hedgingový poměr 0,65 znamená to, že 65 % pozice je proti riziku zajištěno a 35 % pozice je riziku vystaveno i nadále.

Hedgingový poměr - delta

Zde hedgingový poměr vyjadřuje podíl mezi změnou ceny opce a změnou ceny podkladového aktiva opce v daném okamžiku. Pokud se například změní cena akcie o $1.00 a opce na to reaguje růstem ceny o $0.40 je hedgingový poměr 0,4.

Hedgingový poměr také slouží jako mechanismus ke kalkulaci správného množství opcí, popřípadě jiných derivátů či měny k zajištění proti ztrátám portfolia složeného z akcií či jiných derivátů.

Pokud investor vlastní například 100 akcií a chtěl by se zajistit proti riziku poklesu jejich ceny, může si nakoupit opce, jejichž pohyb ceny bude negativně korelovaný s vývojem ceny podkladových akcií. K výpočtu potřebného počtu opcí slouží právě delta, neboli hedgingový poměr.

Pokud jsou například potřeba dvě opce ke kompenzaci změny hodnoty 100 kusů akcií, hedgingový poměr se rovná 2.

Hedgingový poměr - futures kontrakty

V případě futures kontraktů vyjadřuje hedgingový poměr podíl hodnoty futures kontraktu a reálné hodnoty podkladového aktiva tohoto kontraktu, například komodity. Pro obchodníky s futures kontrakty je hedgingový poměr vhodným nástrojem k identifikaci a minimalizaci tzv. “základního rizika” (Basis risk). Toto riziko představuje nedokonalost korelace dvou zajištěných pozic. Zjednodušeně řečeno, pokud má investor otevřeny dvě pozice, které by měly být negativně korelovány (jejich hodnoty by se měly pohybovat opačnými směry), základní riziko představuje riziko, že tato korelace není stoprocentně efektivní a dochází tedy k odchylkám. Tato nedokonalá korelace způsobuje možné zisky a ztráty navzdory zajištěné strategii a vytváří tedy další riziko investice.

 
 

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo