Index

Index je statistický ukazatel vývoje nějakého trhu, popřípadě jiného podkladového aktiva v čase. V ekonomii a investiční praxi se nejčastěji setkáme s akciovými indexy, ale existují například i komoditní a mnoho dalších indexů. Indexy jsou vyjádřeny v bodech a hodnota indexů se neustále přepočítává podle aktuální hodnoty podkladových aktiv indexu. Akciový index je vyjádřením úrovně určitého akciového trhu nebo jeho části. Index se počítá z cen zahrnutých akcií, které jsou poté vyváženy podle různých kritérií. Jedná se tedy o matematický vzorec a nelze do něj tak přímo investovat. Lze však investovat do indexových fondů, které se snaží kopírovat daný index, popřípadě jiných, indexově navázaných instrumentů.

Konstituenti akciových indexů

Akciový index zahrnuje vybrané akcie. Tyto akcie jsou vybírány podle určitého klíče – například geografického nebo sektorového zaměření. Akciové indexy můžeme rozdělit následovně:

 • Globální indexy – tyto indexy obsahují převážně větší společnosti bez ohledu na domovskou zemi dané společnosti. Reflektují tak kondici světové ekonomiky. Jedná se například o indexy S&P Global 100 anebo MSCI.
 • Národní a regionální indexy – tyto zahrnují firmy, které se obchodují na akciovém trhu dané země anebo určité oblasti. Vyjadřují tak sentiment investorů ohledně daného regionu. Příkladem národního indexu může být S&P 500 a regionálního indexu STOXX EUROPE 50.
 • Sektorové indexy – kromě geografického rozdělení můžeme rozdělit akciové indexy podle sektoru, kde společnosti daného indexu podnikají. Opět odráží tržní sentiment ohledně zvoleného odvětví. Je-li navíc vhodně použito i regionální dělení, může investor nalézt přímé konkurenty určité firmy a sektorově porovnat. Příkladem takového sektorového indexu může být například STOXX Europe 600 Financials. Toto dělení může být ještě detailnější. Například z indexu STOXX Europe 600 Financials můžeme vybrat STOXX Europe 600 Financial Services, STOXX Europe 600 Banks atd.
 • Další členění – indexy můžeme třídit ještě detailněji. Investor se tak může setkat s indexy firem určité tržní kapitalizace, dividendových titulů anebo indexy tvořené pro specifický způsob obchodování.

Vážení a struktura indexů

Indexy mohou zahrnovat úplně stejné akcie, jejich hodnota se však může lišit. Tyto rozdíly mohou mít různé příčiny. Konstituenti indexu mohou být jinak vyvážení anebo index může započítávat i dividendový výnos.

Typy vážení konstituentů indexu

 1. Cenově vážený index – konstituent indexu má váhu proporcionální k své ceně. Akcie s cenou 10 $ bude mít desetkrát větší váhu, než akcie s cenou 1 $. Příkladem takto váženého indexu je Dow Jones Industrial Average.
 2. Index vážený tržní kapitalizací – zde platí, že větší váhu má větší firma. Příkladem takto váženého indexu je například S&P 500 anebo pražský PX.

Další možnou příčinou rozdílu hodnot dvou totožných indexů je odlišný přístup k dividendám. Index může počítat pouze s kapitálovým výnosem, dále může počítat s reinvestováním dividend anebo s reinvestováním dividend očištěných o daně.

Indexové fondy

Jak již bylo řečeno výše, do indexu jako takového nelze přímo investovat. Existují ale fondy, které daný index kopírují – obsahují stejné tituly se stejnou váhou. Tyto indexové fondy poté mají podobné výhody a nevýhody jako ostatní nástroje kolektivního investování. Nemusí však nutně platit, že indexový fond je diverzifikovaná investice. Záleží totiž na struktuře daného indexu – může mít například velkou expozici vůči pár velkým společnostem atd. Indexový fond navíc často nedosahuje stejné výkonnosti jako daný index, dochází k takzvaným sledovacím chybám. Fond například může držet část portfolia v hotovosti.

V ekonomii a financích se dále indexace využívá například pro měření inflace (index spotřebitelských cen), ekonomického sentimentu (index nákupních manažerů). Americký realitní trh je například mapován Case-Shillerovým indexem a mnoho dalších.

 

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo