Index nákupních manažerů

Index nákupních manažerů je celosvětově používaný indikátor, který značí sentiment ve výrobním sektoru, potažmo v celé ekonomice. V angličtině se nazývá Purchasing Managers’ Index a odtud vychází jeho zkratka - PMI, pod kterou je často zmiňován. Počítá se pro více než 30 zemí a každá země vykazuje svůj národní PMI. Tento index je založen na každoměsíčních průzkumech ze soukromého sektoru a jeho hodnota je udávána v procentech. Hodnota nad 50 % značí zlepšení, pod 50 % značí zhoršení ekonomiky výrobního sektoru.

PMI sestavují dvě agentury - Institut for Supply Management (Institut pro řízení dodávek), který ho sestavuje pro Spojené státy a poté skupina Markit Group, která ho sestavuje pro ostatní země.

Index je sestavován na základě průzkumů s měsíční bází, které směřují na společnosti reprezentující konkrétní sektor v dané zemi. Dotazování klade důraz na pět klíčových okruhů:

 • úroveň produkce (výstupu),
 • nové objednávky od zákazníků,
 • rychlost dodávek od dodavatelů,
 • stav zásob na skladě,
 • úroveň zaměstnanosti.

Nákupní manažer

Tyto otázky jsou kladeny tzv. nákupním manažerům vybraných společností. To jsou lidé, kteří odpovídají za nákup zboží a služeb, které organizace potřebuje ke svému chodu. Nákupní manažer tedy dohlíží nad nákupy materiálů nutných k výrobě, vybavení a zařízení pro kanceláře, stavebních a dalších dodávek. Hlavní náplní jeho práce je tedy vyhledávání vhodných dodavatelů, cenová vyjednávání, kontrola kvality nakupovaných surovin a služeb, logistické řízení dodávek a v mnoha případech také sledování a předpovídání trendů v těchto oblastech.

Nákupní manažeři tedy představují téměř ideální základnu pro výzkum, jelikož mají nejbližší přístup k potřebným informacím. Ve většině případů jsou oni ti první, kdo pocítí změnu obchodních podmínek a tedy i firemní výkonnosti.

Nákupní manažeři mají pří odpovídání na předchozí otázky tři možnosti - zlepšení, zhoršení či beze změny.  Odpověď se vždy vztahuje na změnu stavu vzhledem k minulému měsíci. Započítává se však pouze zlepšení podmínek, či jejich zachování, nikoliv však zhoršení (viz. výpočet indexu). Manažeři jsou také požádání o stručné vysvětlení svých odpovědí, což slouží k dalším výpočtům a hodnocení stavu ekonomiky.

Výpočet a interpretace indexu

Konstrukce Indexu nákupních manažerů je následující:

PMI = (P1*1) + (P2*0.5) + (P3*0)

P1 značí procento odpovědí, které ukazují na zlepšení stavu,

P2 značí procento odpovědí, které ukazují na nezměněnou situaci,

P3 značí procento odpovědí, které ukazují na zhoršení stavu.

Pokud by tedy 100 % odpovědí bylo pro zlepšení stavu, PMI bude mít hodnotu 100,0. Pokud by naopak všechny odpovědi zaznamenaly zhoršení stavu, PMI by měl hodnotu 0,0. Pokud by bylo 100 % odpovědí pro žádnou změnu oproti minulému měsíci, PMI by měl hodnotu 50,0. Z tohoto také vychází interpretace indexu:

 • PMI = 50 % - nedošlo ke změně stavu ekonomiky vzhledem k minulému měsíci
 • PMI > 50 % - došlo k zlepšení situace, přičemž čím je číslo vyšší, tím větší je pociťované zlepšení
 • PMI < 50 % - došlo k zhoršení situace, zde opět platí že nižší číslo značí větší pociťovaný propad

Při výpočtu PMI Spojených států dochází k započtení každého z pěti výše zmíněných okruhů se stejnou vahou. Při výpočtu PMI pro ostatní země používá Markit Group následující váhy:

 • nové objednávky - 0,3
 • úroveň produkce - 0,25
 • zaměstnanost - 0,2
 • rychlost dodávek - 0,15
 • stav zásob - 0,1

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo