Index S&P 500

Index S&P 500 je považován za nejdůležitější akciový index na světě. Sestavuje jej agentura Standard & Poor's a zahrnuje 500 největších amerických veřejně obchodovaných společností. Vzhledem ke své obsáhlosti velmi dobře reflektuje dění na celém americkém akciovém trhu. Nejenom proto je často používaným benchmarkem při investování.

Struktura indexu S&P 500

Index obsahuje 500 největších společností, měřeno podle tržní kapitalizace. Odtud je tedy zřejmé jeho vychýlení k těmto společnostem (large cap equities) a zanedbávání menších společností. Tato nerovnováha je však vynahrazena zahrnutím různých průmyslových sektorů a zároveň jak růstových, tak i hodnotových akcií (growth and value stocks). Naproti tomu například indexu Nasdaq Composite dominují především technologické a rostoucí tituly. Index Dow Jones Industrial Average je poté ještě více vychýlen k velkým společnostem. Právě proto je index S&P 500 obecně považován za jeden z ukazatelů zdraví americké a globální ekonomiky.

Kalkulace indexu

Index se vypočítá jako podíl tržní kapitalizace zahrnutých firem a upraveného dělitele (tzv. divisor). Tento divisor se stanovuje tak, aby se případné změny ve firmách (např. dodatečné upisování akcí, rozdělení akcií, fúze…) nepodepsaly na samotné číselné hodnotě indexu. Výpočet devisoru je poměrně složitý; představuje hodnotu přibližně děvet miliard dolarů.

Pokud je tedy například tržní kapitalizace firem 15 bilionů dolarů a divisor je stanoven jako 9 miliard dolarů, pak je výsledná hodnota indexu 1 666 bodů.

Verze indexu S&P 500

Jednotlivé firmy v indexu S&P 500 jsou vyváženy podle své tržní kapitalizace, avšak za použití pouze volně obchodovatelných akcií (tzv. free-float capitalization-weighted). Váha největší společnosti se pohybuje okolo tří procent a 10 největších společností představuje zhruba pětinu indexu. Nejčastěji citovaná verze indexu zahrnuje pouze kapitálový zisk - tj. rozdíl v cenách titulů. Další verze indexu však zachycují také dividendový výnos, celkový výnos či čistý celkový výnos očištěný o daně.

Každá společnost indexu je ješte zahrnuta do právě jednoho sektorového podindexu. V praxi se tak může investor setkat s S&P 500 Financials, S&P 500 Utilities, S&P 500 Industrial aj. Největší procento firem, téměř 20 %, představuje technologický průmysl následovaný finančními službami a zdravotnickým sektorem. Dále může investor narazit na rozšířené respektive zúžené verze indexu (S&P 100, S&P 600). 

Konstituenti indexu S&P 500

Kromě toho, aby byla firma mezi 500 největšími podle tržní kapitalizace, musí také splňovat další kritéria. Patří mezi ně například ​likvidita, finanční stabilita, alespoň polovina akcií musí být veřejně obchodovatelných apod. Samotné splnění těchto požadavků však ještě negarantuje zařazení společnosti do indexu. O zařazení nebo vyškrtnutí společnosti do indexu totiž ještě musí rozhodnout komise agentury. Z indexu je poté vyškrtnuta respektive zařazena jiná firma. K takovým změnám dochází přibližně dvakrát do měsíce.

Tržní kapitalizace všech firem se pohybuje kolem 15 bilionů dolarů, a představuje tak cca 80 % celkové tržní kapitalizace amerického akciového trhu.

S&P 500 a investování

Pro svou důležitost je index často používán při investování. Častým nástrojem investování jsou podílové fondy, které kopírují rozložení indexu. Podobným způsob investice představují ETF - exchange traded funds, což jsou vlastně portfolia akcií přímo obchodovaná na burze. Pro ostatní fondy pak index často plní funkci výkonnostního benchmarku, tj. laťky, kterou musí překonat či dodržet. Akcie společností, které se stanou součástí indexu, často rostou. Důvodem jsou právě nákupy titulů portfolio managery fondů. Opačná situace nastává u vyřazení společnosti.

Dalším typem investování je použití derivátů. Indexové opce a futures kontrakty jsou obchodovány například na Chicagské burze.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo