Investice bez zajištění

Investice bez zajištění je druh investice, kdy investor hradí celou pozici vlastními finančními prostředky. Investici lze také částečně financovat z vypůjčených zdrojů, tedy na úvěr. V tomto případě se jedná o tzv. obchodování na páku. Oba dva způsoby mají své výhody i nevýhody. Při obchodování pomocí zajištění (minimální částka, kterou musí investor složit v hotovosti = margin) lze nakoupit a držet relativně drahou a velkou investici. Může být dosaženo relativně velkých zisků (i několikanásobně vyšších, než při investování pouze vlastními finančními prostředky), ale i několikanásobně vyšších ztrát.

Investování bez zajištění

Bez zajištění, s využitím pouze vlastních volných finačních prostředků, kterých drobný investor nemá většinou velké množství, se dá investovat do několika různých druhů investic. Na nákup akcií je potřeba částka minimálně v řádu desítek tisíc korun aby se investice kvůli poplatkům vyplatila. Na nákup dluhopisů stačí většinou podobné částky. Také je možná investice prostřednictvím podílových fondů, které mají akcie a dluhopisy v portfoliu a umožňují investování i menších částek. S větším množstvím finančních prostředků se dá investovat do komodit, certifikátů a jiných finančních derivátů, cizích měn, nemovitostí i do alternativních druhů investic, např. do umění.

V případě nedostatku finančních prostředků se nabízí obchodování na margin, které umožňuje investování poměrně malých částek vzhledem k velikosti pozice, kterou investor ovládá.

Investice bez zajištění může také odkazovat na investování bez využítí tzv. hedgingu (princip ochrany před rizikem ztrát pomocí různých finančních nástrojů).

Princip investice se zajištěním (pákové obchodování)

U obchodů se zajištěním je možnost investovat relativně malou sumu (tzv. zajištění, častěji margin), za níž lze nakoupit větší množství investičního aktiva, než je vlastní jmění. Zbytek sumy potřebné k nákupu pak půjčí investorovi brokerská společnost. Za poskytnutý úvěr klient platí brokerovi úroky, které se u českých brokerů pohybují na úrovni jednotek procent.

Peníze od brokera umožní investorovi využít pákový efekt, což může jeho výnosy oproti běžnému nákupu cenných papírů zněkolikanásobit. Při 50% úvěru (páka 1:2) a celkové investované sumě 100 000 Kč je pak při výnosu 10 % výnos investora z celé pozice něco málo pod 10 000 Kč (po odečtení úroků a poplatků). Vzhledem k jeho investovaným 50 000 korun to představuje výnos investora bezmála 20 %.

Výhody obchodování se zajištěním:

 • vyšší ziskovost díky pákovému efektu
 • široké spektrum “pákovaných” investičních nástrojů

Rizika obchodování se zajištěním:

 • vyšší volatilita investice způsobená pákovým efektem
 • placení úroků z poskytnuté půjčky snižuje konečný výnos
 • vysoké riziko ztráty původního vkladu (margin) u vysoce pákovaných obchodů

Pokud dojde k situaci, že množství vlastních zdrojů investora (margin) klesne pod úroveň minimálního zajištění, vyzve obchodník klienta na doplnění prostředků na účtu (tzv. margin call). Pokud investor prostředky nedoplní, může se stát, že mu broker pozici nuceně uzavře i se ztrátou, aby se ochránil před vlastní ztrátou vypůjčených prostředků.

Příklad pozitivního efektu při obchodování se zajištěním:

Investor nakoupí akcie v hodnotě 100 000 Kč, se zajištěním 50% - 50 000 Kč platí ze svého a 50 000 Kč mu vypůjčí broker za 5% úrok. O rok později hodnota cenných papírů činí 125 000 Kč. Výnos z investice činí 20 000 Kč, což pro investora představuje 40 % (25 000 vzestup ceny - 5000 úroky). Hodnota akcií přitom vzrostla pouze o 25 %.

Příklad negativního efektu při obchodování se zajištěním:

Investor nakoupí akcie v hodnotě 100 000 Kč se zajištěním 50 %, 50 000 Kč zaplatí ze svého, druhou polovinu mu vypůjčí broker. O rok později hodnota akcií činí pouze 70 000 Kč, investor utrpěl ztrátu ve výši 35 000 Kč. To pro něj představuje ztrátu přes 70 % (-30 000 pokles ceny - 5000 úroky). přičemž při obchodování bez zajištění by tato ztráta méně byla poloviční.

Investice bez zajištění jsou tedy méně rizikové, protože se obchoduje pouze s vlastními finančními prostředky. U investic se zajištěním pak záleží na tom, jaké procento zajištění investor zvolí, čím menší zajištění (tím větší poskytnutý úvěr) a tím vyšší riziko.

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo