IPO (Initial Public Offering)

IPO (Initial Public Offering) je první veřejná nabídka akcií. Je to proces, kdy společnost vstupuje na burzu a poprvé nabízí své akcie ke koupi široké veřejnosti. Děje se tak na tzv. primárním trhu. Nejčastějším motivem pro podstoupení IPO bývá získání dodatečného kapitálu pro rozvoj společnosti, nicméně důvodů existuje několik. IPO však má i své stinné stránky, například informační povinnost.

Častým důvodem pro IPO bývá zviditelnění společnosti či marketingové cíle. Být veřejně obchodovanou společností je prestižní záležitostí a značí to zařazení společnosti do nejvyšší ligy. Dále s sebou nese IPO vyšší likviditu akcií, optimalizaci kapitálové struktury (poměr dluhu a vlastního kapitálu).

Podstoupením IPO dojde k tržnímu ohodnocení společnosti a původní majitelé mohou získat velké peníze prodejem části svých akcií. Vývoj akcií po IPO bývá ostře analytiky sledován a často je velmi negativní.

Proces IPO

IPO je proces zdlouhavý a velmi náročný, především finančně. Společnost chystající se na IPO si musí vybrat jednoho či několik tzv. underwriterů (počeštěně upisovatelů). Těmi bývají v drtivé většině velké banky a mají za úkol připravit emisi a vedou celý proces. Jsou také odpovědní za úspěšné dokončení IPO. Samotný proces IPO můžeme rozdělit do tří fází:

Přípravná fáze

V této fázi dochází k přípravě především uvnitř společnosti. Pokud společnost dosud nebyla akciovou, je potřeba provést změnu formy podnikání a připravit management na vstup akcionářů do firmy (tzv. corporate governance). Je potřeba vést účetnictví ve formě mezinárodně uznávaných standardů (IFRS, US-GAAP) a nemít “ve skříni žádné strašáky”. Tím je myšlena naprostá transparentnost podnikání společnosti, aby nedošlo k negativnímu vlivu na investory. Pokud je společnost vnitřně připravená, může přejít k realizační fázi.

Realizační fáze

V této fázi dochází k výběrů underwriterů a pokud je jich více, musí být zvolen manažer emise. Dále se již postupuje v těsné spolupráci s underwritery. Důležité je vybrat cílový trh, na který by firma chtěla vstoupit. Ideálním trhem nemusí být vždy ten domácí. Společnosti často vstupují na trhy zahraniční, například z důvodu hlavních příjmů ze zahraničí, vyšší likvidity či vyšší prestiže zahraničního trhu.

Musí být proveden kompletní a hloubkový audit společnosti za několik let nazpátek (tzv. due diligence). Na základě toho dochází k vnitřnímu ocenění společnosti a vzniká první představa o ceně upisovaných akcií. Pokud by s navrženou cenou současní vlastníci nesouhlasili, je vhodná doba ukončit celý proces.

Mezitím se usilovně pracuje na připravení tzv. emisního prospektu. Ten představuje první hloubkovou prezentaci společnosti a parametry emise. Prospekt by měl ze zákona obsahovat všechny potřebné informace, které by investoři mohli potřebovat pro správné posouzení emise. Proto obsahuje například vybrané finanční údaje společnosti, možná rizika, účel vynaložení peněz z IPO, parametry emise aj. Prospekt musí být schválen regulátorem daného trhu (u nás ČNB).

Behěm jednání s organizátorem vybraného trhu dochází k častým prezentacím potenciálním institucionálním investorům, v angličtině se pro tuto část používá označení road show. Během těchto prezentací je hlavním cílem zjistit představy investorů o celé emisi a na základě toho také představy o možné ceně akcií. Poté již stačí stanovit emisní kurz a veřejné obchodování s akciemi může začít.

Post-realizační fáze

Úpisem akcií však role underwritera nekončí. Má za úkol také následnou stabilizaci kurzu akcií po uvedení na sekundární trh. Má právo například na tzv. Green shoe option, což je opce na nadlimitní úpis, tedy k úpisu dalších akcií, pokud je vysoká poptávka. V této fázi již vznikají společnosti další povinnosti. Jde především o informační povinnost, kdy musí pravidelně zveřejňovat finanční výsledky a výroční zprávy.

Cena akcií a IPO

Stanovení upisovací ceny akcií bývá velký oříšek. Dost často dochází k podhodnocení emisního kurzu a první investoři tak mají vhodnou příležitost k ziskům. V návaznosti na to dochází během prvního dne k častému růstu ceny akcií. Tento růst však bývá často vystřídán následným poklesem a obecně lze říci, že výkonnost titulů po IPO je za posledních pět let nižší než je výkonnost celého trhu.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo