ITM

In-the-money, zkráceně ITM, je jeden ze tří typů pozic, ve kterých se může nacházet realizační cena (strike price) u opčních obchodů. To, zda je opce v pozici ITM záleží na tom, zda se jedná o call opci, nebo o put opci. Zjednodušeně můžeme říci, že realizační cena se pohybuje pod tržní cenou podkladového aktiva v případě call opce. Při put opci se realizační cena nachází nad tržní cenou podkladového aktiva v momentě sjednávání opce. Dalšími dvěma pozicemi, ve kterých se může realizační cena opce nacházet, jsou Out-of-the-money (OTM) a At-the-money (ATM).

Opční prémie a její závislost na pozici opce

Při sjednávání opčních kontraktů hraje pozice realizační ceny významnou roli. Odvíjí se od ní totiž velikost odměny pro vypisovatele (prodejce) opce, tzv. opční prémie. Prémie je tvořena dvěma složkami a to vnitřní hodnotou a časovou hodnotou opce. Vnitřní hodnota opce je stanovena právě podle realizační ceny. Vnitřní hodnotu tvoří zisk, kterého bychom dosáhli sjednáním a okamžitým uplatněním opce. Proto u pozice ITM je vnitřní hodnota závislá na vzdálenosti tržní ceny a ceny realizační. U zbývajících pozic ATM a OTM je vnitřní hodnota rovna nule.

Časová hodnota opce je pak část opční prémie, která umožňuje majiteli (kupujícímu) uplatnit opci až do data expirace. Jinak řečeno je to kompenzace pro vypisovatele za to, že podstupuje riziko uplatnění opce majitelem až do doby expirace. Časová hodnota vždy postupně klesá, ovšem tempo není nikdy lineární. V den expirace se hodnota rovná nule. Období blízké ke dni expirace, obvykle dva týdny, znamená pro časovou hodnotu opce mnohem rychlejší pokles a to z důvodu lepší predikce tržní ceny v době expirace. Majitel opce je schopen se lépe rozhodnout jestli danou opci uplatní nebo ji nechá vypršet. Časová hodnota je také tvořena mírou volatility, kdy za situace rozkolísanějších trhů má majitel větší šanci dosáhnout realizační ceny a vypisovatel naopak podstupuje větší riziko uplatnění opce ze strany majitele.

Různé pozice opcí

Při rozhodování na jakou hodnotu nastavit realizační cenu, je dobré vědět, že v pozici ITM platíme prodejci největší opční prémii, protože je tvořena vnitřní hodnotou a časovou hodnotou opce. V pozici ATM platíme pouze za časovou hodnotu, protože vnitřní hodnota je rovna nule. Za opci v pozici OTM platíme nejmenší opční prémii, protože opět je tvořena pouze časovou hodnotou a vnitřní hodnota je rovna nule. Oproti pozici ATM však prodejce podstupuje menší riziko, že bude opce uplatněna, a proto požaduje menší odměnu.

Závěrem si názorně ukažme všechny tři pozice pro akcii XY, která je nyní na hodnotě 91,80. Zkrácenou nabídku realizačních cen lze vidět v tabulce:

V modře zabarvených políčkách jsou vyobrazeny hodnoty pro opce v pozici ITM. V zelených políčkách si můžeme všimnout stejné hodnoty opce pro typ opce call i put, to značí pozici ATM. V červeně podbarvených poličkách jsou hodnoty pro pozici OTM. Tato tabulka slouží pouze pro názornost, a proto je omezena pouze na výběr pěti realizačních cen u obou typů opcí. Ve skutečnosti se hodnotě realizační ceny meze nekladou.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo