Komodity

Komodity jsou různé druhy surovin a produktů, se kterými lze obchodovat na finančních trzích. Aby bylo možné s komoditami obchodovat na trzích po celém světě, je přesně určeno o jaký produkt se jedná, je stanovena kvalita a cena za jednotku množství, které je obchodováno. Produkty od různých dodavatelů jsou tak vzájemně zastupitelné. Komoditou mohou být například energie (ropa, zemní plyn atd.), kovy (zlato, stříbro, měď, platina atd.), zemědělské produkty (pšenice, soja, kakao atd.) a dokonce i živá zvířata nebo maso. Komodity jsou obchodované na komoditních burzách pomocí komoditních kontraktů (futures).

Mezi největší komoditní burzy (commodity exchanges) patří např. ICE (hlavní burza pro obchody s ropou WTI), NYMEX (hlavní burza pro obchody s ropou Brent), CME (Chicago Mercantile Exchange), CBOT (Chicago Board of Trade), NYBOT ( New York Board of Trade) a mnoho dalších.

Komodity představují při obchodování pouze podkladové aktivum – z hodnoty aktiva se odvozuje nástroj k obchodování – tedy komoditní derivát, pomocí kterého jsou obchody prováděny. V případě komodit se využívá futures kontraktů (termínované obchodování), zkráceně komoditních futures. Je to dohoda dvou stran o směně určitého množství komodity v předem určeném množství, za předem stanovenou cenu a k předem stanovenému datu realizace obchodu.

Obchodování s komoditami

Existuje několik důvodů, proč obchodovat s komoditami​. Na jedné straně se jedná o průmyslové využití komodit, to znamená, prodejcem je někdo, kdo komoditu získal (vytěžil, vypěstoval atd.), na druhé straně je někdo, kdo ji zpracuje na další produkt. V tomto případě dojde k jednoduché transakci. Zpracovatel si koupí futures kontrakt, dodavatel mu zboží doveze a dostane zaplaceno. Na druhou stranu se i komoditních trzích objevují spekulanti, kteří ve skutečnosti netouží po fyzickém dodání komodity, nýbrž jen spekulují na změnu ceny v jejich prospěch. Tito obchodníci si musí dávat velký pozor, aby se stihli kontraktu včas zbavit a vyhli se tak fyzickému dodání.

Jak již bylo řečeno, s komoditami se ve velké většině obchoduje pomocí futures kontraktů. Ty jsou standardizované, stačí tedy vybrat měsíc expirace kontraktu a nakoupit. Obecně platí, že nejvíce obchodované jsou nejbližší měsíce. Názvy komodit a kontraktních měsíců jsou uváděny v angličtině, např. CORN DEC 2013 představuje futures kontrakt na dodání kukuřice v prosinci 2013. Každý futures kontrakt má kromě svého názvu a termínu dodání ještě tzv. First notice day (FND) a Last trading day (LTD):

 • First notice day - den, kdy je investor upozorněn, že v blízké době vyprší kontrakt příslušné komodity a pokud se kontraktu včas nezbaví, bude muset celý závazek (dodávku komodity) převzít  a vyrovnat v plné výši.
 • Last  trading day - poslední den, kdy má investor ještě možnost držený kontrakt komodity prodat někomu jinému a zbavit se závazku komoditu fyzicky převzít.

Pokud je motivem obchodování s komoditami spekulace, často se využívá obchodování na páku (leverage), to znamená, že se obchoduje s mnohonásobně větší hotovostí, než jakou investor disponuje. Tuto hotovost mu vypůjčí broker a investor je díky tomu schopen dosahovat větších zisků i ztrát na svůj původní vklad.

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo