Konečná sazba

Konečná sazba je cena, za kterou se uzavírá obchodní pozice v okamžiku expirace futures kontraktu. Tímto způsobem probíhá vypořádání pozice u měnových, event. úrokových futures kontraktů. Futures kontrakty (futures) jsou finanční nástroje, na základě kterých se smluvní strany zavazují koupit (resp. prodat) určitý objem aktiva k určitému budoucímu datu za předem stanovenou cenu. V případě měnových futures se spekuluje na posílení/oslabení měny a v případě úrokových futures se spekuluje na pohyby úrokových měr. ČNB stanovuje každý den úrokovou sazbu, platnou v daný den a také referenční měnový kurz, platný v daný den.

Oba typy kontraktů, měnové a úrokové, se dají využít buď ke spekulacím nebo k zajištění rizika před výkyvy měnového kurzu.

Příklad měnového futures v praxi: Česká firma kupuje v červnu termínový futures kontrakt na EUR (proti české koruně) se splatností v prosinci, aby se zabezpečila proti riziku velkého výkyvu měnového kurzu. V prosinci při dovozu surovin z Německa totiž očekává platbu v EUR a výkyv kurzu by mohl negativně ovlivnit hodnotu této platby.

Tak jako u každého kontraktu, tak i u měnového nebo úrokového futures je základním předpokladem  standardizace obchodu, aby každý obchod proběhl za stejných podmínek.

K základním bodům standardizace měnových a úrokových futures  patří:

 • Určení hlavní a vedlejší měny, které budou v kontraktu hrát roli EUR/CZK. První v pořadí je hlavní měna, tedy ta, která se nakupuje, druhá v pořadí je tzv. vedlejší měna, a za její kurz se hlavní měna nakupuje.
 • Nominální hodnota kontraktu - peněžní hodnota přiřazená kontraktu před začátkem obchodování. Např. 10 000 EUR. Hodnota kontraktu se již dále nemění. Mění se jen hodnota vedlejší (druhé) měny (v tomto případě CZK) podle toho, jak se mění kurz. V případě úrokových futures se z nominální hodnoty vypočítává výše úroku.
 • Referenční úroková sazba - se stanovuje jen u úrokových futures. Tato hodnota slouží k výpočtu úroku z nominální ceny futures. Protože úroky jsou u každé banky v jiné výši, počítá se jako průměr úrokových sazeb vybraných (referenčních ) bank.
 • Cena denního vypořádání - na závěr obchodního dne se vždy určuje cena, podle které se provede denní vypořádání zisků a ztrát. Protože různé banky mají na stejné produkty různé ceny, cena jedné banky by nebyla objektivní. Proto se počítá cena na závěr obchodního dne, zjednodušeně řečeno, jako aritmetický průměr cen vybraných (referenčních) bank. V případě úrokových futures se místo ceny denního vypořádání stanovuje tzv. referenční úroková sazba platná v konkrétní den - počítá se jako průměr úrokových sazeb vybraných referenčních bank.
 • Datum expirace (ukončení platnosti) kontraktu - den expirace může být různý, liší se podle konkrétní burzy. Nesmí připadnout na soboty, neděle a svátky.
 • Cena konečného vypořádání (konečná sazba) - je cena, za kterou je pozice uzavřena a za kterou se provádí vypořádání kontraktu v den expirace kontraktu. Aby vypořádání proběhlo za standardních podmínek, je konečná cena rovna měnovému kurzu, který vyhlašuje ČNB na daný den a který v případě vypořádání kontraktu lze považovat za nejvíce objektivní údaj o kurzu. V případě úrokových futures se konečná sazba stanovuje z aktuální úrokové sazby vyhlašované každý den ČNB a smluvní strany si po vypořádání kontraktu vyplatí rozdíl mezi pevným úrokem stanoveným na začátku platnosti kontraktu a pohyblivým úrokem, platným v den expirace.
Obyčejně se pozice ve futures vypořádají (uzavřou) před expirací kontraktu, tj. držitel pozice uzavře svoji pozici tím, že vstoupí do opačné pozice na trhu. Samozřejmě, účastník kontraktu se může rozhodnout  držet  svoji pozici až do data splatnosti kontraktu.
 

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo