Kurz

Kurz je stanovená hodnota aktiva v jednotkách měny, např. hodnota cenného papíru nebo jiné měny. Kurz cenného papíru (cena CP) se stanovuje pouze na základě nabídky a poptávky po cenném papíru. Můžeme například říci, že kurz akcií společnosti XY je 100 Kč. Kurz měny je stanovení ceny jedné měny v jednotkách měny druhé a má složitější zápis. Může být stanoven na základě nabídky a poptávky či centrální bankou, ovlivňují ho však i mnohé další kurzotvorné faktory.

Tvorba kurzu cenných papírů

Proces tvorby kurzu cenných papírů se nazýván kotace, neboli kótování = určení kurzu tvůrcem trhu (tzv. market maker) za standardních podmínek. Kurz cenných papírů, např. akcií, je tvořen jediným faktorem, a to nabídkou a poptávkou po dané akcii. Poptávku i nabídku ovšem ovlivňují další faktory jako je historický vývoj, hospodářské výsledky podniku, nálada na trhu, politická a ekonomická situace a mnoho dalších. Na základě těchto informací se investoři rozhodují, zda konkrétní titul kupovat nebo prodávat. Podle toho, zda je většina trhu na straně nabídky nebo poptávky, kurz cenných papírů roste nebo klesá. Nabídka (poptávka) se podává na organizovaném trhu - burze a podle toho tvůrce trhu vytváří (kótuje) cenu. Dnes, v době on-line obchodování, se používá kontinuální způsob tvorby kurzu, kdy tvůrci trhu neustále kótují přicházející pokyny. Na konci obchodní doby se kurz cenného papíru stanoví tzv. závěrečnou aukcí.

Existují různé metody, které se snaží předpovědět jestli kurz daného titulu bude růst nebo klesat - např. fundamentální nebo technická analýza.

Zápis měnového kurzu

Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny jiné. Je to poměr, ve kterém se měny obchodují mezi sebou. Stanovuje se z aktuální nabídky a poptávky na devizovém trhu (známém jako FOREX, FOReign EXchange). V praxi se kurz obvykle udává jako podíl domácí měny ku měně zahraniční.

Měnový kurz se běžně zaznamenává ve formě USD/CZK 19,90. Toto je historicky požívaný zápis, tzv. kurzová notace. Tento zápis se běžně používá ve směnárnách, bankách a na Forexu. Při  zápisu kurzu záleží na pořadí měn. Např. v měnovém páru EUR/USD (euro/americký dolar) je hlavní měnou euro a vedlejší měnou americký dolar - obchoduje se s eury proti americkému dolaru. Kurz se vždy udává za jednotku hlavní měny. Kurz EUR/USD 1,35 znamená, že na nákup jednoho eura potřebujeme 1,35 amerických dolarů.

Tvorba měnového kurzu a faktory, které ho ovlivňují

V minulosti, kdy byly peníze vyráběny z drahých kovů, se jednotka měny odvozovala od hodnoty drahého kovu v ní obsažené. Kurz měny byl proto poměrně stálý, stejně tak jako ceny drahých kovů. Dnes, když měny nejsou kryty komoditami, jsou výkyvy kurzů prakticky neustálé. Měnový kurz závisí ve velké míře na jednání centrálních bank. Jestliže centrální banka vydá pokyn, aby vzrostlo množství měny dostupné v oběhu, daná měna tím ztrácí svoji hodnotu vůči ostatním - její kurz oslabuje.

Měnový kurz může být v zásadě trojí povahy (tzv. režimy měnových kurzů):

 • floating - centrální banka do tvorby měnového kurzu prakticky nezasahuje, ten je tedy tvořen výhradně nabídkou a poptávkou na devizovém trhu
 • řízený floating - centrální banka si ponechává právo zasáhnout do tvorby kurzu, ale tohoto práva nevyužívá příliš často
 • režim fixních měnových kurzů - centrální banka se zaváže udržovat pevnou výši kurzu. Potom musí banka reagovat na vychýlení kurzu mimo stanovený interval nákupy nebo prodeji měny na devizových trzích.
 

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo