Kvantitativní uvolňování

Kvantitativní uvolňování (quantitative easing, QE) je nekonvenční nástroj centrálních bank, používaný ke stimulaci ekonomiky, pokud jsou standardní nástroje měnové politiky málo efektivní. Hlavní podstatou kvantitativního uvolňování je nákup finančních aktiv ze strany centrální banky od bank komerčních, případně jiných soukromých institucí. Tímto krokem se snaží rozšířit měnovou bázi (množství peněz v oběhu) a snížit úrokové sazby za účelem stimulace ekonomiky.

Je třeba rozlišit kvantitativní uvolňování od standardních nástrojů měnové politiky, které představují především nákup a prodej vládních dluhopisů za účelem udržení tržních úrokových měr na požadované úrovni. Expanzivní měnová politika centrálních bank typicky zahrnuje nákup krátkodobých vládních dluhopisů za účelem snížení tržních úrokových měr.

Nicméně za situace, kdy jsou již úrokové míry na velmi nízkých úrovních (případně rovné nule), selhávají tradiční měnové nástroje centrálních bank a nejsou již efektivní ke snižování úrokových měr. V takovém případě je vhodné využít právě kvantitativního uvolňování a přistoupit k nákupům dlouhodobých finančních aktiv od soukromých institucí. Tímto dochází ke snižování úrokových měr na vzdálenějším konci výnosových křivek. Kvantitativní uvolňování zvyšuje ceny nakupovaných aktiv a tím snižuje jejich výnos.

Kvantitativní uvolňování může být použito k zabránění deflačních tlaků a udržení inflace nad požadovanou úrovní. QE s sebou však nese značná rizika. Jedná se především o akcelerující inflaci a možné nepromítnutí stimulace do reálné ekonomiky. K tomu dochází, pokud nejsou komerční banky ochotny půjčovat peníze do ekonomiky především z důvodu nízké důvěry v trh. Významným problémem je také zpoždění, které doprovází každý krok centrální banky. Mezi rozhodnutím, aplikací QE a dostavením se důsledků totiž často uplyne dlouhá doba, během které se může situace výrazně změnit.

Kvantitativní uvolňování a standardní nástroje měnové politiky

Mezi standardní měnové nástroje centrálních bank můžeme zařadit tři nejdůležitější:

 • ovlivňování měnové zásoby - k tomuto dochází klasicky pomocí nákupu a prodeje vládních bondů
 • ovlivňování poptávky po penězích - poptávka po penězích je ovlivňována především úrokovou mírou
 • částečné bankovní rezervy - správným nastavením bankovních rezerv dochází k ovlivňování množství peněz v reálné ekonomice

Tyto standardní nástroje slouží k udržení ekonomiky před recesí či přehřátím a také k zabránění nadměrné inflace či naopak deflace. Pokud však tyto nástroje selžou, přichází na řadu kvantitativní uvolňování. To bývá za situace, kdy jsou již úrokové míry velmi blízko nule - ať již z důvodu silné deflace či extrémně nízké poptávce po penězích. Centrální banky poté přistoupí k nákupu bondů či jiných finančních aktiv od finančních institucí, což má za cíl primárně rozšířit měnovou zásobu, jelikož úrokové míry jsou již na minimu.

Kvantitativní uvolňování se stalo obecně používaných prvkem během finanční krize v roce 2007 a od té doby je velmi využívaným a diskutovaným nástrojem. Nejvýznamější a nejsledovanější proces probíhá ve Spojených státech, kde QE dosáhlo vrcholu v roce 2010 - FED držel finanční aktiva v hodnotě 2,1 trilliardy dolarů.

Kvantitativní uvolňování mohou použít pouze státy, které mají plně pod kontrolou svoji měnu a měnovou zásobu. Toto je problém pro členské státy eurozóny, protože musí spoléhat na ECB.

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo