Limitní příkaz

Limitní příkaz je pokyn zadaný brokerovi na nákup nebo prodej cenného papíru za specifikovanou cenu nebo cenu lepší (z pohledu investora). Existují dva základní limitní příkazy - buy limit a sell limit. V případě nákupního příkazu (buy limit) požaduje investor nakoupení cenných papírů za specifikovanou cenu nebo nižší. V případě prodejního příkazu (sell limit) je tomu přesně naopak - investor požaduje prodej cenných papírů za specifikovanou cenu nebo vyšší.

Příkaz obecně je pokyn, který zadává investor svému brokerovi a ve kterém specifikuje svoji objednávku, například tedy požadovanou cenu transakce. Pomocí různých příkazů může investor přesně určit za jakých podmínek chce transakci provést a mít tak zisk (případně ztrátu) ze své investice “pod kontrolou”.

Příkazy buy limit a sell limit

Pokud investor použije buy limit order, specifikuje maximální cenu, kterou je ochoten za dané aktivum zaplatit. Tato cena by měla být pod aktuální tržní cenou, v opačném případě totiž dojde k okamžitému naplnění objednávky za aktuální cenu a příkaz se chová stejně jako klasický tržní příkaz (tzv. market order).

U prodejního limitního příkazu - sellI limit order investor specifikuje minimální cenu, za kterou je ochotný dané aktivum prodat. Tato cena by měla být logicky nad aktuální tržní cenou, jinak by opět došlo k okamžitému prodeji za aktuální tržní cenu.

Příklad limitního příkazu - buy limit:

Investor má zájem o 100ks akcií společnosti ABC, které se na trhu aktuálně obchodují za $20. To se mu však zdá příliš a proto si nastaví nákupní limitní příkaz - buy limit na $18. Pokud od této chvíle akcie společnosti ABC klesnou na úroveň $18 nebo méně, příkaz se stává aktivní a dojde k nákupu co největšího množství akcií (dokud nebude koupeno celých 100 ks) za aktuálně nejlepší cenu na trhu. To znamená, že že akcie mohou být nakoupeny i za cenu nižší než $18, nikoliv však vyšší. Pokud akcie nesestoupí k hranici $18, příkaz nebude naplněn.

Využití limitních příkazů

Z předchozího příkladu je patrné, že pokud cena akcií nedosáhne ceny stanovené příkazem, tento nebude naplněn. Investor se tak zadáním limitního příkazu vystavuje určité nejistotě, že transakce vůbec nemusí být uskutečněna. Proto jsou limitní příkazy určené pro investory, kteří preferují plnou kontrolu nad cenou transakce před jistotou uskutečnení transakce.

Dá se říci, že limitní příkazy jsou určitou alternativou k tržnímu příkazu (tzv. market order). Ten slouží k  okamžitému nákupu/prodeji cenných papírů za aktuální cenu na trhu. Oproti limitním příkazům má investor u tržního příkazu jistotu vypořádání celé transakce, nemá však kontrolu nad cenou, za kterou bude transakce provedena.

Z tohoto důvodu jsou limitní příkazy vhodnější variantou na trzích, kde se obchoduje v malých objemech, jelikož použití tržního příkazu by zde mohlo vést k vykoupení malých množství aktiva za různé ceny a výsledná cena transakce by mohla být nepřijatelná. Limitní příkazy jsou také vhodnější na vysoce volatilních aktivech, jelikož použití tržního příkazu by mohlo opět vést k nepřijatelné ceně transkace z důvodu častých a vysokých výkyvů ceny.

Limitní příkazy umožňují preciznější načasování vstupu do pozice a jsou proto vhodnější variantou také při krátkodobém obchodování (např. intradenní), kdy záleží na každé malé změně ceny. Při dlouhodobém držení aktiva, či například koupi akcií kvůli dividendě na několik let se rozdíly mezi tržním příkazem a limitním příkazem (za podobnou cenu) smazávají.
 

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo