Long

Long pozice (často se používá také pouze “long”) představuje základní způsob investování, kdy investor nakupuje aktivum v očekávání růstu jeho ceny. Jedná se o nejpoužívanější a historicky velmi tradiční obchodní strategii, tímto způsobem lze nakupovat prakticky všechny obchodní instrumenty - akcie, komodity, měny, opce, swapy, CFDs a jiné. Investor vstupující do dlouhé pozice se tedy snaží prodat aktivum za cenu vyšší, než byla cena nákupní. Česky se long pozice nazývá “dlouhá pozice“ a opakem je tzv. “krátká pozice” neboli short.

Specifikem obchodování s většinou finančních instrumentů je skutečnost, že obchodní operace je možno realizovat oběma směry. To znamená, že obchodní pozici lze otevřít jako nákupní s předpokladem, že cena aktiva poroste, nebo lze otevřít pozici prodejní a tím pádem spekulovat na pokles ceny.

Se všemi instrumenty lze vstoupit do dlouhé pozice, ne všechny však umožňují spekulovat na pokles ceny (tzv. “shortování”). Popřípadě jsou vstupy do krátkých pozic omezeny různými pravidly. Například pravidlo tzv. upticku (Uptick rule) umožňuje shortovat akcie pouze pokud byla poslední transakcí zvýšena její cena.

Vznik pojmu

Pojem historicky vznikl protože při spekulaci na vzestup ceny byly obchodní instrumenty drženy velmi dlouho dobu. Řádově měsíce nebo roky, než cena stoupla a investor se dočkal očekávaného zisku. Naproti tomu pokles cen aktiva, zapříčiněný negativními zprávami (špatné výsledky hospodaření, negativní vývoj globální ekonomiky) byl většinou rychlý a krátkodobý, jak se investoři rychle aktiv zbavovali. Proto se nákupní pozici říká “long“ a prodejní pozici “short“.

Jiný název pro long pozice je tzv. “bullish“, přeloženo jako býčí pozice. Investor, který vstupuje do long pozice totiž spekuluje na pozitivní, tzv. býčí náladu na trzích a vzestup ceny akcií, komodit či měny. Pro short pozici se dá opačně použít tzv. “bearish” neboli medvědí pozice vzhledem k očekávání medvědího trhu.

Obchodování v long pozici

Long pozice se otevře tak, že se brokerovi zadá příkaz k nákupu tzv. “buy order”. Dlouhou pozici lze držet neomezeně dlouho, až do momentu, kdy se investor rozhodne, že cena již stoupla dostatečně vysoko. V momentě, kdy se investor rozhodne ukončit (uzavřít) dlouhou pozici, zadá například jednoduchý prodejní příkaz “sell”, kdy bude pozice uzavřena za aktuální cenu na trhu. Může využít také některý ze speciálních prodejních obchodních příkazů, kde si předem nastaví cenu, za jakou chce obchod uzavřít.

Jednoduše se dá říci, že do dlouhé pozice investor vstupuje, pokud nakupuje dané aktivem s cílem prodat ho v budoucnu za vyšší cenu. Ne vždy však dojde v budoucnu k růstu ceny aktiva. I pokud je takováto pozice ztrátová stále ji označujeme za long.

Příklad long pozice - obchodování s akciemi společnosti Exxon Mobil:
Obchodník zadá příkaz 100 Ks akcií za cenu 75 USD/akcii. O 2 měsíce později se rozhodne pozici prodat za konečnou cenu 82 USD/akcii. Celkový hrubý výdělek je (82x100)-(75x100)=700 USD. Od výdělku je nutno odečíst poplatky za obchodování.
 

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo