LTRO

Úvěry poskytnuté v rámci programu dlouhodobých refinančních operací (long term refinancing operations - LTRO) jsou jedním z nekonvenčních nástrojů Evropské centrální banky při boji s evropskou dluhovou krizí. ECB prostřednictvím LTRO nepřímo snižovala úrokové sazby státních dluhopisů oslabených zemí eurozóny, jakými jsou například Španělsko nebo Itálie.

Mechanismus LTRO

Refinanční operace (neboli repo operace), jsou standardním nástrojem centrálních bank. Pomocí těchto repo operací centrální banka stahuje anebo dodává likviditu do bankovního sektoru. Jedna strana této operace příjme jistinu, kolaterál, a dodá druhé straně hotovost. Po uplynutí určité doby, nejčastěji 14 dnů, dojde mezi stranami k reverzní transakci – druhá strana dostane zpět kolaterál a vrátí první straně hotovost, ale navýšenou o úrokovou sazbu, tzv. repo sazbu. Centrální banka může stát na obou stranách této transakce. Pokud centrální banka stahuje likviditu z bankovního trhu jedná se o repo operace, pokud likviditu dodává, jde o tzv. reverzní repo operace.

Pokud se ekonomika přehřívá, bude centrální banka likviditu stahovat – tj. bude bankám předávat kolaterál a bude stahovat hotovost. Pokud bude centrální banka ekonomiku oživovat, bude od komerčních bank přijímat kolaterál a dodávat hotovost do oběhu.

Evropská centrální banka tyto standardní operace provádí pod názvem MRO – main refinancing operations. Doba těchto operací je 14 dnů a sazba se stanovuje na měsíčním zasedání banky. Během evropské krize však banka přistoupila k silnějšímu kalibru – LTRO. Sám guvernér banky Mario Draghi ji označil jako Tlustá Berta (pojmenování po kanónu z 1. Světové války). Zde je doba těchto operací až 3 roky a úroková sazba byla stanovena na 1 %. Objem takto poskytnutých prostředků nebyl nijak omezený.

Záměry LTRO

Banky měli následně tuto likviditu pomocí úvěrů vložit buďto do reálné ekonomiky anebo do státních dluhopisů, a rozdíl v úrokových sazbách – spread, by představoval jejich zisk.

První taková operace proběhla již v červenci v roce 2009. Nejčastěji zmiňované LTRO však proběhlo dvoukolově – v prosinci 2011 a únoru 2012. Dohromady tak ECB poskytla přes 1 bilion eur. Více než dvě třetiny těchto prostředků putovalo do Itálie a Španělska.

Situace na trhu se státními dluhopisy se zklidnila. Výnos 10letých italských dluhopisů se dostal z neudržitelných 7 % až na úroveň 5 %.

Kritika LTRO

Nabízí se myšlenka, proč nefinancovat státy přímo, například prostřednictvím kvantitativního uvolňování. Jakékoli takové pokusy by však ztroskotaly na stávající architektuře eurozóny anebo na nesouhlasu členských zemí, jako například Německa. ECB má totiž zakázáno přímo financovat státy (konkrétně je to uvedeno v článku 123 o fungování Evropské Unie). Proto je ECB nucena využívat právních kliček. Jednou takovou byl program SMP, což byl nákup státních dluhopisů na sekundárním trhu. Zde je tedy ECB obviňována z obcházení smluv. Velký ohlas vzbudil protestní odchod německého člena rady ECB Jürgena Starka.

Dalším problematický aspekt LTRO plyne ze ztráty kontrolního mechanismu. ECB nemá žádnou kontrolu nad tím, kam komerční banky peníze pošlou. Dále ECB nemá žádné páky na členské země. Z hlediska důvěry je totiž důležité, aby dané země využily prostředky k podpoře ekonomiky.

Převažujícím názorem však je ten, že ECB hrála důležitou roli při zklidňování situace a využití LTRO více pomohlo a než uškodilo.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo