Míra fluktuace grafu kolem střední hodnoty (exces)

Statistický prvek používaný k vyjádření rozptylu pozorovaných dat kolem průměrné hodnoty. Někdy se nazývá také volatilita volatility. Vysoký exces vytváří graf s tlustým ocasem a nízkou, rovnoměrnou distribucí, zatímco nízký exces tvoří graf s tenkým ocasem a distribucí soustředěnou kolem průměrné hodnoty.
Free Demo