Modul

Funkční složka platformy jako například Modul otevřených příkazů, Grafický modul apod. Moduly se otevírají z nabídkové lišty.
Free Demo