Index podnikatelského klimatu v Německu

Index podnikatelského klimatu v Německu, měsíčně publikován think-tankem IFO, je důležitý indikátor nálady mezi německými podnikateli. Nejenže index ukazuje aktuální náladu, ale navíc zachycuje také výhledy německých podnikatelů pro příštích 6 měsíců. Doplňuje tak oficiální údaje jako například růst HDP. Jelikož je Německo vůdčí ekonomikou v Evropě, věnují evropští investoři tomuto indexu zvýšenou pozornost.

Metodika indexu IFO

Index je kalkulován z výsledku ankety mezi 7000 účastníky. Ti mají zhodnotit současnou situaci svého podniku - business situation. Zároveň jsou dotazování na šestiměsíční výhled pro svůj podnik - business expectations. Index podnikatelského klimatu - business climate - je poté vypočítán z těchto dvou částí.

Účastníci ankety pokrývají všechny důležité sektory německé ekonomiky. Spolu s hlavním indexem prostředí jsou publikovány také sektorové indexy, které zahrnují pouze určité společnosti. Jsou celkem čtyři:

 • velkoobchod (wholesale)
 • maloobchod (retail)
 • výroba (manufacturing industry)
 • stavební průmysl (construction)

Vývoj a interpretace indexu IFO

Pro možnosti indexace je index normalizován a hodnota indexu v začátku roku 2005 je stanovena na 100. Jinými slovy samotná číselná hodnota indexu investorovi prakticky nic neřekne. Pokud je například hodnota indexu IFO 105, nemusí to nutně znamenat expanzi nebo recesi. Znamená to pouze, že podnikatelské prostředí je mírně lepší (o 5 bodů), než v roce 2005. Neplatí tedy situace jako například u indexu PMI, kdy hodnota pod 50 představuje útlum.

Pro správnou interpretaci indexu musí investor analyzovat jednotlivé složky - výhled i současnou náladu - a porovnat jednotlivé změny oproti předchozím obdobím. Pokud se například propadne hodnota business expectation o 10 bodů, podnikatelé se obávají budoucího vývoje, což muže být například recese, legislativní změny aj.

Index je proto někdy zobrazován formou takzvaných "hodin". Kvadranty grafu představují jednotlivé ekonomické fáze  - boom, pokles, recese, růst. Na horizontální ose je zobrazena změna v indexu stávající situace, na vertikální ose je zobrazena změna ve výhledovém indexu. Křivka je vedena chronologicky a zakresluje změny oproti předchozímu období. Křivka má tendenci opisovat hodinový číselník napříč 4 kvadranty - proto "hodiny". Postupné zakreslování změn tak investorovi umožní udělat si o kondici německé ekonomiky lepší obrázek.

Na obrázku je takto zachycen Ifo index pro výrobní průmysl. Poslední zakreslený údaj - červenec 2013 - je obsažen v kvadrantu Boom. Podnikatelé z výrobního průmyslu tedy v poslední době zaznamenávají mírné zlepšení situace. Oproti červnu 2013 došlo také k zlepšení výhledu podnikání pro další měsíce.

Nemusí se však nutně jednat o ekonomický boom. Je totiž nutné index zasadit do souvislostí, například s vývojem HDP. Růst německého HDP se za první kvartál 2013 pohyboval lehce nad nulou. Situace se ale zlepšila oproti minulému kvartálu, kdy německé HDP pokleslo o 0,7 % a křivka se pohybovala v kvadrantu poklesu. Podle všeho výrobní podnikatelé očekávají v příštích měsících podobně slabší růst. A na tom už může investor stavět a přizpůsobit či vytvořit investiční strategie.

Podobně jako u ostatních makroekonomických indikátorů, trh je předem připraven na očekávanou hodnotu. Pokud se ohlášená hodnota bude výrazně lišit, případně bude zahrnut doprovodný komentář apod., trh se bude muset přizpůsobit. Dojde tedy k posunu ceny nahoru, případně dolů.

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo