Nerealizovaná hodnota pozice

Nerealizovaná hodnota pozice je taková částka, kterou by investor obdržel po uzavření dané otevřené (nerealizované) pozice. Pokud má investor otevřeno více pozic zároveň, můžeme hovořit o tzv. nerealizované hodnotě portfolia. Tuto hodnotu by investor obdržel po vypořádání všech zisků nebo ztrát z dosud otevřených pozic a po odečtení poplatků za obchodování.

Hodnota pozice a výnos

Investor otevře pozici zadáním příkazu brokerovi, například příkazem k nákupu určitého počtu akcií firmy ABC. Tento příkaz je poté proveden za tržní cenu a pozice je otevřena. Aktuální hodnota pozice je tedy rovna tržní ceně nakoupených akcií násobeno počtem nakoupených akcií. S tím, jak se dále vyvíjí cena nakoupených akcií na trhu, mění se i nerealizovaná hodnota pozice. Tato hodnota může být větší i menší, než původní investice, záleží na pohybu tržní ceny zakoupených akcií. Vzhledem k faktu, že je pozice stále otevřená, tato hodnota je nerealizovaná a dochází u ní k neustálým změnám.

Uzavřením pozice (podáním příkazu k prodeji akcií) dojde k realizaci hodnoty této pozice. Nyní je již hodnota pozice neměnná a investor může snadno spočítat svůj zisk, případně ztrátu - hovoříme o tzv. výnosu. Výnos může být být vyjádřen absolutně (například 1000 Kč), či relativně (například 5 %).

Absolutní výnos z pozice se spočítá takto:

Absolutní výnos = (Uzavírací hodnota pozice - Otevírací hodnota pozice) - poplatky

Relativní výnos získáme vydělením výše uvedené rovnice otevírací hodnotou pozice, jelikož relativní výnos vztahujeme vždy k počáteční investici.

Obdobně se počítá i nerealizovaná hodnota pozice. Jediným rozdílem je, že místo “Uzavírací hodnoty pozice” se počítá s teoretickou uzavírací hodnotou pozice, jelikož k uzavření doposud nedošlo.

Praktické využití nerealizované hodnoty pozice

U některých obchodních instrumentů, např. při obchodování s měnovými páry či komoditami, je důležité podrobně sledovat pohyby a stav majetku na obchodním účtu. Je to důležité obzvlášť při obchodování na margin (se zajištěním), kdy je stanovena výše marginu (česky zajištění, marže), která je nutná pro udržení pozice. Pokud totiž margin klesne pod tuto úroveň, přichází tzv. “margin call“ a po investorovi je požadováno buď doplněné částky potřebné k zajištění, nebo okamžité uzavření některé pozice, čímž se zmenší hodnota potřebné marže.

Někteří brokeři klientovi provedou vypořádání obchodních pozic každý den po ukončení obchodování. Přestože obchody na Forexu probíhají 24 hodin denně, jako pomyslný konec obchodního dne se bere 24.00 hodin každého dne. Je zvykem, že brokerské společnosti provádějí každý den vypořádání pozic ve 24.00 hodin a klientovi posílají mailem výpis z účtu.

Výpis obsahuje kromě identifikačních údajů obchodníka údaje o realizovaném výnosu (tj. zisku či ztrátě z pozic uzavřených během obchodního dne), údaje o otevřených pozicích, výši celkového majetku na účtu, výši čerpané marže a hodnotu marže, která je k dispozici.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo