Odpor

Hladina odporu, lépe známá jako rezistence, je jednou ze základních znalostí pro obchodování pomocí technické analýzy. Jedná se o jednoduchou pomůcku, která dosahuje relativně vysoké účinnosti. Hladina rezistence vzniká, pokud na trhu neexistuje dostatek nakupujících, kteří by byli ochotni nakoupit dané aktivum za vyšší cenu, a současně se objevuje mnoho obchodníků, kteří jsou ochotni za danou cenu dané aktivum prodávat. Lze říci, že je to cenová hladina, kterou sledované aktivum v rostoucím trendu po určitou dobu nepřekročí a jeho cena po dosažení této úrovně klesá.

Pokud nastane situace, že se cena několikrát od dané hladiny odrazí, vzniká tzv. silná rezistence. Hladinu rezistence nelze chápat jako přesně danou cenovou úroveň. Jedná se vždy o oblasti, které se blíží k určité cenové hladině.

Psychologická bariéra

Jako protiklad rezistence se uvádí tzv. úroveň podpory (support). Obě tyto hladiny nám značí psychologickou bariéru, která na trhu vznikla. Určitou formu psychologických bariér tvoří i tzv. kulatá čísla. Je to dáno faktem, že lidé mají vždy tendenci čísla zaokrouhlovat. Obchodníci velmi často umisťují na tyto úrovně příkazy typu stop-loss a take profit a tím také vznikají tyto hladiny.

Prolomení hladiny rezistence

Hladiny rezistencí a supportů nikdy netrvají věčně, a proto časem dochází k prolomení těchto úrovní. Za prolomením může stát více okolností. Například změna sentimentu na trhu díky nové fundamentální zprávě. Také lze uvažovat o možnosti zásahu velké instituce, která se rozhodla změnit obsazení portfolia a mnoho dalších.

Při prolomení určité hladiny ať už v podobě rezistence nebo supportu nikdy nedochází k zapomenutí této úrovně. Z toho důvodu dochází k přeměně bývalé rezistence na support a opačně. Po tomto prolomení dochází z pravidla k výraznému pohybu trhu buď ve směru nahoru při prolomení rezistence, nebo dolů po prolomení supportu. Ovšem může nastat i tzv. falešné proražení, kdy po prolomení se cena aktiva opět vrací pod danou úroveň. ​ 

Vznik rezistence

Na trzích vystupují kromě drobných obchodníků také významné instituce jako banky, hedgeové fondy apod. Tyto instituce však přicházejí na trhy s mnohem většími příkazy než je obvyklé, a proto jsou nuceny své objednávky rozložit do několika menších částí. Pokud by to neudělaly, pohnuly by s cenou ve svůj neprospěch. Instituce nemají vždy jasně danou cenu, za kterou mají dané aktivum prodávat (v případě vzniku rezistence). Většinou se jedná o oblast, ve které mají být tyto příkazy vypořádány. V těchto oblastech zadají prodejní pokyny, které pošlou cenu daného aktiva dolů a následně pak vyčkávají, než se opět cena vrátí do dané oblasti. Tímto způsobem lze vysvětlit vznik rezistencí v opačném případě pak vznik supportů.

Po dokončení operace ze strany velké instituce je možné očekávat prolomení vzniklé rezistence respektive supportu. Je to dáno skutečností, že ostatní účastníci trhu si všimli rezistencí popřípadě supportů okolo jistých hladin, ovšem nemají informace, kdy tato skutečnost skončí. Po dokončení operace ze strany velké instituce tedy dochází v okolí rezistence (supportu) k tomu, že se tam již nevyskytuje tak velké množství prodejních (nákupních) pokynů, a proto dochází ve většině případů k prolomení dané hladiny.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo