Odvrácení rizika

Odvrácení rizika označuje proces, při kterém se jedna anebo více složek rizika snižuje. Riziko je totiž obecně považováno za nežádoucí, a proto tak dochází k minimalizaci rizika. Toho investor dosáhne použití různých metod. Riziko je jedním ze tří vrcholů tzv. investorského trojúhelníku. Zbylými dvěma jsou výnos a likvidita. Zatímco u výnosu a likvidity investor usiluje o maximalizaci těchto veličin, u rizika je tomu naopak.

Riziko je definováno jako pravděpodobnost ztráty anebo jiného nežádoucího výstupu. Spolu s očekávaným výnosem je jednou ze základních finančních veličin. Klasický přístup k investování považuje riziko za nežádoucí. To se poté projevuje například v teorii portfolia, kde se investor snaží maximalizovat výnos a zároveň minimalizovat riziko.

Riziko je ale dost široký pojem, a proto hovoříme o konkrétnějších typech rizika. Typ poté označuje příčinu anebo aktivitu, odkud riziko plyne - například měnové anebo úvěrové riziko. Odvrácení rizika pak označuje proces, při kterém se jedna anebo více složek rizika minimalizuje.

Měření rizika

Z definice rizika vyplývá, při jeho měření bude používána statistika. Jedním ze statistických nástrojů, které riziko měří je tzv. VaR - value-at-risk model. Pokud má například portfolio 5 % VaR 1 milionu dolarů, pak je tu 5% šance, že portfolio ztratí během jednoho dne hodnotu 1 milionů dolarů.

Diverzifikace

Základním způsobem, jak odvracet riziko, je využít diverzifikace, tedy uložit své prostředky do více aktiv zároveň. Diverzifikace je založena na vzájemné korelaci aktiv. Korelace ceny označuje, do jaké míry cena jednoho aktiva kopíruje vývoj ceny druhého aktiva. Nabývá hodnot od 1 do -1, kde hodnota 1 znamená, že se ceny pohybují ve stejném směru a ve stejné velikosti. Perfektně diverzifikovat lze tedy aktiva, která mají korelaci -1. Jakákoli změna v ceně jednoho aktiva je poté kompenzována pohybem ceny druhého. Perfektní korelace se však vyskytuje pouze v teorii. Dá se však nahradit dostatečně velkým počtem aktiv. Pak je změna ceny jednoho aktiva zanedbatelná.

Při diverzifikaci se totiž odbourává takzvané jedinečné, nesystematické (v angličtě unique) riziko, které je spjato pouze s jedním aktivem. Příkladem takového rizika může být změna managementu jedné firmy. S dostatečně velkým počtem aktiv na různých trzích se pak investor zbaví této složky rizika a zůstane vystaven pouze složce systematické, kterou nelze odstranit diverzifikací. Je pak tedy vystaven již pouze globálním problémům, například pádu systémově důležité banky.

Mnohé valuační modely toto chování od investora očekávají. Asi nejčastěji používaný model CAPM vůbec neuvažuje jedinečné riziko a započítává pouze riziko systematické vyjádřené koeficientem beta. Jinými slovy není investor podle tohoto modelu kompenzován za to, že je vystaven nesystematickému riziku. Může totiž toho riziko lehce odvrátit diverzifikací.

Hedging

Dalším z příkladů, jak odvracet riziko je hedging. Ten většinou obnáší otevření opačné pozice anebo použití finančního derivátu. Dále je důležité určit, podle kterého parametru se bude pozice hedgovat. Takovým parametrem může být velikost otevřené pozice, dosažení delta anebo gama-neutral pozice aj.

Existují však rizika (například likviditní), vůči kterým se lze hedgovat obtížně. Musí se proto aplikovat individuální přístup.

Stress testy

Jedním takovým přístupem je stres-testing. Test de facto začíná položením otázky "co se stane, když…?" Následuje simulace, jejíž výsledky jsou poté vyhodnoceny. Tento nástroj získal na oblibě především v řadách regulátorů, kteří tímto nástrojem vyhodnocují například kapitálovou přiměřenost svých bank v extrémních podmínkách.
 
 

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo