Opce

Výsada prodávaná jednou stranou straně druhé, která nabízí kupujícímu právo, avšak neukládá mu povinnost koupit nebo prodat cenný papír za dohodnutou cenu během určitého období nebo k určitému datu. Opcím se běžně říká opční smlouvy. Opce jsou obchodovány pro téměř všechny finanční nástroje, včetně akcií, futures a valut. 

Mnoho opcí se obchoduje na veřejných burzách, ale významný objem opčních transakcí, především na trhu Forex, se odehrává přímo (OTC). Opce lze použít na mnoho různých věcí, ale obecně se nejčastěji používají dvěma způsoby. Zaprvé si obchodník může koupit od protistrany opci jako nástroj přímé spekulace, tj. koupit opci v naději, že cena základního nástroje, kterého se opce týká, půjde dramaticky nahoru nebo dolů. Za druhé si může protistrana koupit opci jako hedgingové zajištění na ochranu před ztrátou nebo na ochranu nerealizovaného zisku ze základního nástroje, který je předmětem opce. 

Obchodník, který si koupí opci, vstupuje do menšího rizika (ve výši nákladu na opci, nebo její prémii) s potenciálem téměř neomezeného zisku. Prodávající, kteří prodají opci, mají jinou strategii a vstupují do neomezeného rizika za účelem omezeného zisku, pokud neprodávají kryté opce, u kterých pozice v oblasti základního nástroje, který je předmětem opce, zajišťuje prodávajícího proti ztrátě opční prémie (ale není zajištěním proti ztrátě způsobené poklesem ceny základního nástroje, který je předmětem opce).
Free Demo