Opce amerického typu

Opce amerického typu nebo také americká opce je opce, kterou držitel nemusí uplatnit pouze v předem dohodnutý čas. Opci amerického typu totiž lze uplatnit kdykoli do doby expirace opce včetně dne expirace. Tento fakt se pak promítá do chování opce, ocenění opce (valuace) a dalších vlastností.

Možnost dřívějšího uplatnění opce

U americké opce se samozřejmě nabízí otázka, kdy je pro kupujícího nejlepší opci amerického typu uplatnit. U americké call opce nevyplácející dividendy bývá častou odpovědí právě den expirace opce. Mezi důvody patří:
 • Možnost vydělat úrok: odložení zaplacení strikové ceny umožňuje vydělat úrok na této sumě
 • Pojištění: možnost posunout vyplacení opce dává investorovi jistotu, že cena akcie nespadne pod strikovou hodnotu

U americké put opce je situace jiná. Zde totiž dochází k trade-offu mezi časovou hodnotou peněz a možností pojištění. Uveďme příklad: Nechť put opce má realizační cenu 10 dolarů a cena podkladové akcie je 1 cent. Okamžitou realizací opce kupec vydělá největší možný zisk. Cena totiž nemůže klesnout níže, ale naopak v budoucnu může růst. Ani za předpokladu, že cena zůstane stejná, se nevyplatí čekat, protože hodnota 10 dolarů dnes je vyšší než při expiraci (časová hodnota peněz). Na druhou stranu však put opce spolu s nákupem akcie poskytuje investorovi možnost pojištění proti propadu ceny akcie. Na rozdíl od call opce však investor nemůže vydělat úrok na držení finančních prostředků. Proto zde vzniká potřeba udělat kompromis, trade-off, mezi schopností se pojistit a časovou hodnotou peněz. Může se tedy vyplatit realizovat opci dříve.

Pro upisovatele představuje americká opce oproti evropské větší míru rizika - neví totiž, kdy protistrana může využít opce. Proto obecně platí, že upisovatel bude požadovat větší opční prémii u americké opce než u opce evropské.

Změny ve valuaci

Black-Scholesův model, který je jeden z nejpoužívanějších při valuaci opce, je ve své základní verzi aplikovatelný pouze na evropské opce. Abychom mohli použít tento model na americké opce, musíme změnit Black-Scholesovu rovnici na nerovnici. Avšak vyřešit tuto nerovnici není lehké a musí se použít sofistikovanější metody řešení. Americká opce bývají oceněny minimálně na stejnou úroveň, jako totožné evropské opce. Většinou jsou však americké opce hodnotnější a oceněny tedy vyšší cenou než opce evropské.

Neplatnost put-call parity

Pro evropské opce platí put - call parita, kterou můžeme vyjádřit rovnicí:

cs - ps = S - PV(K),

kde ps je evropská put opce s daným strikem a expirací; cs je evropská call opce se stejným strikem a expirací; S je spotová cena akcie a PV(K) je dnešní hodnota striku.

Tato rovnice však neplatí pro americké opce a opět, podobně jako u Black-Scholesova modelu, přechází v nerovnici. Konkrétně:

S – K ≤ Cs - Ps ≤ S – PV(K),

kde Cs je americká call opce a Ps je americká put opce. Ostatní značení je totožné.

Proč nemůžeme použít rovnici pro paritu? Přepišme rovnici pro paritu a použijme americké opce:

S + Ps = Cs + PV(K)

Nyní předpokládejme, že prodáme levou část rovnice a koupíme pravou část rovnice. Můžeme zaručit, že realizujeme americkou call opci až ve dne splatnosti, a de facto z ní učiníme opci evropskou. Nejsme ale schopni nijak zaručit, zda to samé učiní kupec námi upsané americké put opce. Z důvodů uvedených u charakterizace put opce platí, že levá strana rovnice může mít větší nebo stejnou hodnotu jako strana pravá.
 

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo