Opce evropského typu

Opce evropského typu, nebo také evropská opce je takový typ opce, který umožňuje její uplatnění pouze v den expirace. Toto je hlavním rozdílem oproti například americkým opcím, které mohou být uplatněny kdykoliv v průběhu platnosti. Vzhledem k této nevýhodě bývají evropské opce zpravidla levnější, k jejich ocenění se používá tzv. Black-Scholesova modelu. Evropské opce převládají na tzv. OTC trzích (over-the-counter), zatímco americké opce dominují na derivátových burzách. Navzdory svému pojmenování nemají tyto opce žádnou geografickou spojitost s územím Evropy.

Základní charakteristiky evropských opcí

Jediným odlišným znakem evropských opcí je tedy možnost uplatnění opce pouze v den expirace. Jinak nesou všechny klasické znaky opcí, tedy realizační cenu - tzv. strike, datum expirace opce, podkladové aktivum, opční prémii.

Stejně tak můžeme rozlišovat evropské call opce (právo na nákup podkladového aktiva v budoucnu) a evropské put opce (právo na prodej podkladového aktiva v budoucnu). Mezi těmito dvěma typy platí tzv. put-call parita evropských opcí.

Put-call parita evropských opcí

Jedná se o vztah mezi cenou evropské put opce a cenou evropské call opce, které mají jinak stejné charakteristiky - stejný strike i datum expirace. Pokud investor drží zároveň call opci v dlouhé pozici a put opci v krátké pozici, lze tyto dvě aktiva nahradit jedním forwardem, který má rovněž stejný strike i datum expirace. Je tomu tak z následujícího důvodu:

Pokud je v době expirace cena podkladového aktiva nad strikem, bude uplatněna call opce (put opce expiruje bezcenná). Naopak, bude-li cena podkladového aktiva pod strikem, bude uplatněna put opce (call opce expiruje bezcenná). V obou případech tedy dojde k transakci s podkladovým aktivem za strike cenu. Stejně jako v případě forwardu.

Matematicky můžeme tento vztah vyjádřit následující rovnicí:

Cs - Ps = S - PV(K),

kde Ps je evropská put opce s daným strikem a expirací; Cs je evropská call opce se stejným strikem a expirací; S je spotová cena akcie a PV(K) je dnešní hodnota striku.

Oceňování evropských opcí

Evropské opce jsou pro investory oproti americkým méně výhodné a proto bývají zpravidla i levnější. Je to dáno především nižší opční prémií pro vystavovatele (prodejce opce). Ten je u evropských opcí v mnohem menší nevýhodě, jelikož je pro něj postupem času snažší odhadnout, zda bude opce uplatněna či nikoliv.

Oceňování evropských opcí probíhá typicky za použití tzv. Black-Scholesova modelu. Ten představuje rovnici, která poskytuje jasné řešení v podobě teoretické ceny evropské opce. Model zahrnuje celkem čtyři proměnné - bezrizikovou úrokovou míru, spotovou cenu podkladového aktiva evropské opce, zbývající čas do expirace evropské opce a volatilitu výnosů podkladového aktiva (nejčastěji akcie). Tento model představuje standard v oceňování opcí.

Vzhledem k parametrům amerických opcí nelze použít k jejich ocenění stejný model a proto se využívá různých modifikací.

Využití evropských opcí

Téměř všechny akciové opce, které jsou burzovně obchodované jsou vydávány jako opce amerického typu. Pro opce, jejichž podkladovým aktivem jsou akciové indexy se používají oba typy - americké i evropské, nicméně evropské opce převládají. Pro komoditní opce jsou rovněž využívány oba typy opcí.

 
 
 

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo