Out of the Money

Out of the money, zkráceně OTM, je jednou ze tří pozic, ve které se může nacházet realizační cena (tzv. strike price) u opčních obchodů. Zda se jedná o opci v pozici OTM, to záleží navíc na typu opce. V případě call opce jsou jako pozice OTM označeny ty realizační ceny, které se nacházejí nad nynější tržní cenou podkladového aktiva. Naopak v případě opcí put jsou jako pozice OTM označeny realizační ceny, které se nacházejí pod nynější tržní cenou podkladového aktiva.

Zjednodušeně řečeno, opce je v pozici OTM, pokud je aktuálně investor “ve ztrátě” a nevyplatilo by se mu opci realizovat. Existují ještě dvě další pozice realizační ceny opce a to At the money (ATM) a In the money (ITM).

Opční prémie a její složky

Při nákupu ať už call nebo put opci platíme prodejci za riziko, které sjednáním opce podstupuje. Jedná se o tzv. opční prémii, která se skládá ze dvou základních složek - vnitřní hodnoty opce a časové hodnoty opce. A právě pro stanovení vnitřní hodnoty opce je důležitá realizační cena opce. Vnitřní hodnota je zjednodušeně zisk, kterého bychom dosáhli při okamžitém uplatnění opce. V pozicích OTM a ATM je vnitřní hodnota vždy rovná nule. U pozice ITM se stanovuje podle vzdálenosti realizační ceny a ceny tržní v momentě sjednávání opce.

Časová hodnota se promítá při všech pozicích realizační ceny do opční prémie. Zjednodušeně řečeno je časová hodnota odměnou prodávajícímu za to, že podstupuje riziko uplatnění opce od doby sjednání po datum expirace ze strany majitele (kupujícího) opce. Časová hodnota v průběhu platnosti opce postupně klesá, tempo poklesu ovšem není lineární. Největší pokles hodnoty nastává zpravidla od dvou týdnů před expirací opčního kontraktu, a to z důvodu lepší predikovatelnosti možného pohybu podkladového aktiva. V den expirace se časová hodnota rovná nule. Do časové hodnoty se také zahrnuje volatilita podkladového aktiva, protože při velkých výkyvech podkladového aktiva se zvyšuje pravděpodobnost dosažení realizační ceny opce. Pro prodejce (vypisovatele) to znamená mnohem větší šanci uplatnění opce ze strany majitele (kupujícího) opce.

Realizační cena a její význam

Stanovení správné realizační ceny opce je důležité, protože se od toho dále odvíjí hodnota opční prémie. Díky předešlým poznatkům můžeme říct, že pořízení opce v pozici OTM vychází z hlediska opční prémie nejlevněji, protože se skládá pouze z časové hodnoty. Opce v pozici OTM je pro prodejce méně riziková, protože podkladové aktivum musí vzrůst (call opce) nebo klesnout (put opce) o větší hodnotu než u pozic ATM a ITM. Z toho důvodu prodejce nepožaduje tak vysokou odměnu.

U opcí v pozici OTM je také největší šance, že expirují bezcenné. Opakem je pozice ITM, kde je opční prémie tvořena vnitřní i časovou hodnotou, a proto platíme prodejci největší opční prémii. Opce v pozici ATM je tvořena pouze časovou hodnotou, oproti opci v pozici OTM se realizační cena nachází již v době sjednávání v blízkosti tržní ceny, a proto je také opční prémie o něco vyšší.

Závěrem si názorně ukážeme všechny pozice na akcii XY jejíž tržní cena je 91,80. Zkrácená nabídka realizačních cen se nachází v tabulce:
 
V červených políčkách jsou realizační ceny v pozici OTM. Pro pozici ATM je nabídka realizační ceny stejná jak pro opce call tak opce put. Modré políčka značí realizační ceny v pozici ITM. Tato tabulka je ilustrativní a je omezena pouze na nabídku pěti realizačních cen pro opce typu call i put. Ve skutečnosti nabídka realizačních cen není nijak omezená. 
 

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo