Outstrike

Outstrike, také knock-out level, je parametr, který se vyskytuje u exotických tzv. barrier opcí. U těchto opcí platí, že pokud cena podkladového aktiva dosáhne určité hladiny, dochází k okamžitému automatickému vzniku anebo zániku opce. Outstrike je poté hladina, při které opce automaticky zaniká. Jelikož tento mechanismus funguje ve prospěch upisovatele opce, je kupec opce kompenzován povinností platit menší opční prémie.

Outstrike a Barrier opce

Barrier opce jsou exotickými opcemi, které automaticky po dosažení bariéry vznikají anebo zanikají. Podle toho, k jaké situaci dochází, rozlišujeme tyto základní barrier opce:

 • Up-and-out
 • Down-and-out
 • Up-and-in
 • Down-and-in

Up/Down označuje směr pohybu spotové ceny podkladového aktiva k bariéře. Out/in značí, zdali se opce zanikne (out) anebo vznikne (in). Takový přístup platí jak pro call opce (vzniká právo nákupu podkladového aktiva), tak pro put opce (vzniká právo prodeje).

První dva typy opcí (tedy up-and-out a down-and-out opce) se také označují jako tzv. knock-out opce, přičemž druhé dva typy opcí (tedy up-and-in a down-and-in opce) se také označují jako tzv. knock-in opce. U tohoto značení však není jednoznačně určen směr pohybu spotové ceny vzhledem k bariéře (tedy zda se jedná o “down” nebo “up” opci).

Například up-and-in put opce označuje barrier opci, kde spotová cena podkladové akcie musí vyrůst na bariéru a při protnutí bariéry vzniká držiteli put opce. Pokud se cena nad bariéru nedostane, opce nevznikne. Outstrike je poté hladina, kdy knock-out opce zaniká. Hladina, kdy opce vzniká, se nazývá instrike, případně může investor narazit na termín knock-in level.

Výše uvedené typy barrier opcí jsou pouze těmi nejzákladnějšími. V praxi může investor narazit na opci s více outstriky, případně tzv. forgiving opce, kdy je kupujícímu dána "druhá šance", a opce zaniká až při druhém protnutí outstriku.

Následující obrázky zobrazují několik vybraných scénářů: 

Pohled upisovatele

Důvodem, proč se lze v praxi setkat s barrier opcemi, je potřeba upisovatelů chránit se před velkými ztrátami. Předpokládejme, že cena akcie X je 96 dolarů. Upisovatel vypíše knock-out call opci se strikem (realizovací cena) 100 dolarů a outstrikem 110 dolarů. Omezí tak svou maximální ztrátu na 9,99 dolarů mínus opční prémie. Pro kupujícího je tato opce nepříliš výhodná, protože představuje pouze omezený potenciál zisku - maximální zisk je 9,99 dolarů mínus opční prémie. Proto tyto opce upisovatel kompenzuje nižšími opčními prémiemi.

Výše zmíněné opce představují výzvu pro oceňovací modely opcí. Jako jedno řešení se nabízí zkonstruování portfolia vanilla opcí (klasických), které se chová podobně jako daná barrier opce.

Barrier event

Pojem barrier event označuje situaci, kdy se spotová cena dostává na hladinu outstriku, případně instriku. Mohou se však vyskytnout potíže při jednoznačném určení takové události - počet obchodů nad/pod bariérou, objem obchodů, typ ceny apod. Proto je nutné věnovat pozornost konkrétním detailům, týkající se barrier event.

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo