Pákový efekt

Pákovým efektem (páka, v angličtině leverage, ojediněle také gearing) se rozumí použití cizího kapitálu za účelem navýšení svého zisku. Přitom platí, že pákový efekt funguje jako dvojsečná zbraň - zvyšuje jak zisky, tak i ztráty. Ve finanční praxi se pákový efekt vyskytuje nejčastěji ve dvou formách - firmy používají vedle vlastního kapitálu také dluh, ať již v podobě bankovního úvěru nebo vydáním dluhopisů. Investoři použitím leverage u různých nástrojů jako opce, futures nebo warranty, významně zvyšují potencionální velikost svých zisků. 

Pákový efekt pro investory

Investorovi nabízí finanční páka možnost obchodovat s větším objem prostředků, než kterým disponuje. Zisk nebo ztráta může tedy být daleko větší. Cizí kapitál poskytuje investorovi ve většině případů broker a za tuto službu si nechá samozřejmě zaplatit.

Broker použije část prostředků investora jako jistou formu zástavy - tzv. margin.  Pákový efekt, který pak broker poskytne, se rovná:

 
Investor například zvažuje koupi 1 lotu USD/CHF - tedy investici v hodnotě 100 000 dolarů. K investici použije pákový efekt a broker bude požadovat 1 000 dolarů jako margin neboli jedno procento ceny transakce. Výsledná páka, kterou investor docílí, je tedy 100: 1 (1000/100 000).

Výše páky, kterou je broker investorovi ochoten nabídnout se často odvíjí od instrumentů, které investor obchoduje. Obvykle platí, že u měnových párů na forexu je pákový efekt daleko větší - okolo 50:1 - zatímco pákový efekt u akcií bývá řádově okolo 2:1 a futures 15:1. Takto velký pákový efekt u forexu může být na první pohled velmi rizikový, nicméně denní pohyby na měnových párech zpravidla bývají nižší než jedno procento.

Jednoduchý příklad na riziko finanční páky lze zobrazit takto:

Pokud investor nakupuje akcie v páce 2:1, tj. dodává 50 % vlastních prostředků do obchodu a 50 % má půjčeno od brokera, a cena akcie se propadne o 10 % - investor přijde o 20 % svých vložených prostředků.

Finanční páka u firem

Společnostem nabízí finanční páka několik možností. Předně se jedná o levnější formu financování než vlastní kapitál - společnost platí pouze úroky, pro akcionáře tak zůstane více zisku a nemusí se tak dělit s akcionáři novými. Navíc úrokové náklady vytvářejí takzvaný daňový štít, jedná se totiž o daňově odčitatelné položky.

Akcionářům zároveň pákový efekt umožní nadále kontrolovat firmu při nižším objemu vlastního kapitálu.

Firmě pákový efekt pomůže zvýšit své zisky pouze v případě, kdy je zhodnocení aktiv (return on assets - ROA) vyšší než úroková sazba u dluhu. V opačném případě funguje pákový efekt proti firmě a snižuje její zisky.

Jak měřit pákový efekt?

K analýze pákového efektu firem slouží několik poměrových ukazatelů. Zde platí, že by investor měl porovnávat pákový efekt jak v čase, tak sektorově.

 

Má-li společnost aktiva v hodnotě 2 000 000 korun a vlastní kapitál v hodnotě 1 000 000 korun,  vlastní kapitál potom reprezentuje polovinu prostředků společnosti. Finanční pákový efekt je tedy roven dvěma (2 000 000/1 000 000). Jinými slovy můžeme říci, že firma je “zapákovaná” v poměru 2:1.

Investor se musí zároveň podívat, jestli se finanční páka nezačíná otáčet proti firmě. Zde pomůže poměr EBITDA a finančních nákladů:

 

Tento poměr ukazuje, kolikrát firma pokryje finanční náklady svou EBITDOU (příjmy před úroky odpisy amortizaci a daněmi).

Zdroje: investopedia, wikipedia, Fundamentals of Financial Management

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo