Podmíněný příkaz 

Podmíněné příkazy jsou jednou skupinou pokynů, pomocí nichž zadává investor svému brokerovi parametry budoucího obchodu. Příkaz obecně lze označit jako souhrn informací, kterými investor specifikuje svoji objednávku. Tyto pak dnes již v drtivé většině elektronicky předává brokerovi ve standardizované formě. Hlavním znakem podmíněného příkazu je existence určitých podmínek, které musí být splněny, aby došlo k vykonání příkazu. Může se jednat například o čekající příkaz, který se aktivuje dosažením určité cenové úrovně obchodovaného aktiva.

Názorně řečeno, pokud bychom za nejjednodušší běžný příkaz považovali “Vstup do pozice”, podmíněný příkaz by poté měl podobu “Vstup do pozice, když...”. To znamená, že musí být splněna určitá podmínka, která má nejčastěji cenový charakter - určuje tedy cenovou hladinu na níž má dojít ke vstoupení do pozice. Tyto příkazy nazýváme limitními.

Limitní příkazy

Limitní příkazy jsou podmnožinou příkazů podmíněných, u nichž je podmínkou dosažení určité cenové hladiny. Mezi tyto příkazy řadíme buy limit a sell limit. U limitních příkazů si investor nastaví požadovanou cenovou hladinu, u níž chce vstoupit/vystoupit z pozice a limitní příkaz je vždy spuštěn dosažením této ceny. To ovšem neznamená, že je za tuto cenu vypořádán. Při této hranici se příkaz stává aktivním, nicméně na trhu už může být cena výhodnější.

Pokud investor použije buy limit order, specifikuje maximální cenu, kterou je ochoten za dané aktivum zaplatit. Tato cena by měla být pod aktuální tržní cenou, v opačném případě totiž dojde k okamžitému naplnění objednávky za aktuální cenu a příkaz se chová stejně jako klasický tržní příkaz (tzv. market order).

U prodejního limitního příkazu - sellI limit order investor specifikuje minimální cenu, za kterou je ochotný dané aktivum prodat. Tato cena by měla být logicky nad aktuální tržní cenou, jinak by opět došlo k okamžitému prodeji za aktuální tržní cenu.

Jelikož se dají různé příkazy velmi snadno kombinovat, podmínkou může být také vykonání nějakého jiného příkazu. Poté můžeme podmíněné příkazy dále rozdělit na primární a sekundární.

Primární a sekundární příkazy

Primární a sekundární příkazy jsou další podmnožinou podmíněných příkazů. V zásadě fungují tak, že realizace primárního příkazu je podmínkou pro vykonání příkazu sekundárního. Zároveň platí, že tento sekundární pokyn může být dále podmíněný. Nejjednodušším takovým příkazem je stop-loss. To je příkaz, který dá brokerovi pokyn uzavřít pozici, pokud se ztráta této pozice dostane na určitou hladinu. Investor se tak chrání před někontrolovaně velkými ztrátami.

Stop-loss je vlastně sekundární příkaz se dvěma podmínkami. První je realizace primárního příkazu (vstup do pozice - nákup nebo prodej) a druhá je dosažení určité cenové hladiny. Opačným podmíněným příkazem, který investorovi uzavře pozici při dosažení určitého zisku, je take-profit.

Primární a sekundární příkazy může investor dále zkombinovat a dosáhnout například těchto pozic:

 • One-triggers-all - Investor si stanoví nejprve primární příkaz. Dále stanoví jeden nebo dva sekundární příkazy. Po vykonání primárního příkazu se aktivuje(í) sekundární příkaz(y). Příklad takového je například stop-loss anebo příkaz popsaný výše u příkladu.
 • One-cancel-others - Zde investor zadá primární příkaz a poté dva sekundární. Realizací primárního příkazu se aktivují dva čekající sekundární pokyny. Realizaci jednoho sekundárního pokynu se ruší druhý. Jednoduchým příkladem tohoto příkazu je vstup do pozice se stop-loss a takeprofit (takovémuto zadání se říká tzv. bracket). Pokud například cena poroste, pak se realizuje take-profit a zruší se příkaz stop-loss.

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo