Portfolio

Portfolio označuje soubor dvou a více investičních nástrojů, například akcií, dluhopisů, finančních derivátů anebo hotovosti. Jedná se o jeden ze základních pojmů ve světě financí. Hlavním důvodem, proč se používá, je proces diverzifikace. Zároveň se skladba portfolia upravuje tak, aby se více přiblížila představě investora. Základy teorie portfolia byly položeny v 50. letech minulého století.

Proces diverzifikace

Držení portfolia místo jednoho titulu umožňuje investorovi diverzifikovat, tj. rozložit riziko. Toto riziko je rozloženo díky vzájemné korelaci mezi tituly v portfoliu. S rostoucím počtem instrumentů klesá totiž jejich příspěvek k celkové volatilitě portfolia a klesá tzv. nesystematické riziko. Jedná se individuální riziko spojené s každým jednotlivým instrumentem v portfoliu. Více o procesu diverzifikace se dozvíte pod pojmem Odvrácení rizika.

Skládání portfolia

Portfolio lze složit za použití různých způsobů a metod a pro splnění určitého cíle. Tímto procesem se zabývá portfolio management. Portfolio se může skládat tak, aby například kopírovalo určitý tržní index. Tento index mlže být zaměřený na určité investiční myšlenky, na firmy z jednoho státu či sektoru. Investor může dále aplikovat několik teorií a nástrojů. Nejznámější metodou skládání portfolia je tzv. teorie portfolia.

Teorie portfolia

Základy teorie portfolia položil americký ekonom H. Markowitz. Tato teorie dává investorům několik nástrojů, jak sestrojit ideální portfolio v závislosti na jejich averzi k riziku. Jako každá teorie, má i teorie portfolia několik předpokladů. Mezi ně patří:

 • existence bezrizikového aktiva. Toto aktivum poté nabízí bezrizikovou úrokovou sazbu. V praxi je často toto aktivum zastoupeno pokladničními poukázkami Spojených států.
 • investoři jsou racionální a vždy snaží se maximalizovat svůj užitek
 • zanedbání transakčních nákladů
 • investoři nejsou schopni ovlivnit cenu aktiva
 • investoři si mohou půjčovat za bezrizikovou úrokovou míru

Nejprve se podle teorie sestaví optimální rizikové portfolio (tj. neobsahuje bezrizikové aktivum). Toho se dosáhne pomocí optimalizace, kdy se investor snaží dosáhnout nejvyššího poměru mezi výnosem a rizikem. Tento poměr se také označuje jako Sharpe ratio anebo reward-to-risk ratio. Za výnos se zde považuje očekávaný výnos (expected return) a za jednotku volatility se považuje standardní odchylka.

Jakmile získáme toto optimální rizikové portfolio, dochází ke konstrukci ideálního portfolia. Zde použijeme bezrizikové aktivum a výše získané optimální rizikové portfolio a zkombinujeme tak, aby vyhovovalo představám investora (jeho toleranci k riziku).

Problémy teorie portfolia

Tato teorie však v realitě naráží na několik problémů. Prvním z nich je získání vstupních hodnot. Zatímco standardní odchylky a korelační koeficienty lze vypozorovat, získání hodnoty očekávaného výnosu je problematické. I po získání těchto vstupních hodnot však investor nemá vyhráno. Použité vstupy totiž vycházejí z minulosti. Nemusí tak zohledňovat nové situace na trzích.

Dále kvůli použití statistických metod, jakou je například standardní odchylka, teorie předpokládá normální distribuci výnosů na finančních trzích. Můžeme vlastně říci, že se teorie portfolia dívá na trhy jako na soubor hracích kostek. Finančních trhy jsou však mnohem komplexnějším a chaotičtějším systémem.

Velká část těchto problémů včetně odstranění omezujících předpokladů bylo odstraněno dalšími revizemi a úpravami této teorie. Patří mezi ně například post-moderní teorie portfolia anebo Black-Littermanův model.

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo