Pozice

Pozice obecně představuje investici do nějakého finančního nástroje. Může se jednat například o akciový titul, měnový pár či finanční derivát. Otevřením pozice vstupuje investor do obchodu, většinou tedy nakupuje nějaké finanční aktivum. Ukončení obchodu, tedy prodej finančního aktiva se poté nazývá uzavřením pozice. Každá uzavřená pozice přinese investorovi zisk či ztrátu, kterou můžeme poměřovat celkovým výnosem pozice. U stále otevřené pozice používáme termín nerealizovaný zisk, případně ztráta.

Otevření a uzavření pozice

Vstup do obchodu, neboli otevření pozice probíhá v drtivé většině zadáním příkazu brokerovi. Dnes je již běžnou praxí plně elektronické obchodování a příkazy se tudíž zadávají skrz elektronickou obchodní platformu z počítače s připojením k internetu.

Pokud je například akcie, kterou chce investor nakoupit, veřejně obchodovaná na burze, investor má vždy k dispozici její aktuální cenu. Pro otevření pozice mu poté stačí zadat jednoduchý tržní příkaz, ve kterém specifikuje pouze požadované množství akcie a broker pro něj toto množství nakoupí za aktuálně nejlepší cenu na trhu. Pokud se investorovi zdá aktuální cena příliš vysoká, může zadat složitější příkaz, ve kterém specifikuje i požadovanou cenu pro vstup do pozice. V tomto případě však dojde ke vstupu do pozice až v momentě, kdy se tržní cena aktiva dostane na požadovanou úroveň (k čemuž nemusí vůbec dojít).

V tuto chvíli má tedy investor otevřenou pozici a může v reálném čase sledovat její nerealizovanou hodnotu. Ta představuje zisk nebo ztrátu, kterou investor utrpěl od otevření pozice (rozdíl mezi cenou aktiva při otevření pozice a aktuální cenou aktiva). Tato hodnota je nerealizovaná, protože pozice je stále otevřena a hodnota pozice se může do uzavření pozice měnit v důsledku změny aktuální ceny nakoupeného aktiva.

Uzavření pozice probíhá stejným způsobem jako vstup do pozice. Investor opět zadá svému brokerovi příkaz, ve kterém specifikuje množství, případně i cenu, za kterou si přeje pozici uzavřít. Nyní má na výběr, zda uzavře pozici celou, či jen částečně - prodejem pouze několika akcií, které vlastní. Uzavřením pozice dojde k realizaci hodnoty pozice a investorovi je tedy znám konečný výnos z této uzavřené pozice. Ten může být vyjádřen absolutně (například 1000 Kč), či relativně (například 5 %).

Absolutní výnos z pozice se spočítá takto:

Absolutní výnos = (Uzavírací hodnota pozice - Otevírací hodnota pozice) - poplatky

Relativní výnos získáme vydělením výše uvedené rovnice otevírací hodnotou pozice, jelikož relativní výnos vztahujeme vždy k počáteční investici.

Dlouhá a krátká pozice

To, co jsme doposud popisovali se v praxi označuje jako tzv. dlouhá pozice (long). Jedná se o nákup aktiva a jeho následný prodej v budoucnu. Investor, který vstupuje do dlouhé pozice, předpokládá, že cena nakupovaného aktiva v budoucnu poroste a on zinkasuje zisk při uzavírání pozice. Spekuluje tedy na růst ceny nakupovaného aktiva.

Spekulovat se však dá i na pokles ceny sledovaného aktiva. Pokud chce investor spekulovat na pokles ceny, vstupuje do tzv. krátké pozice (short). Teoreticky dojde nejdříve k prodeji daného aktiva a v budoucnu k jeho zpětnému nákupu za nižší cenu. Problém je však v tom, že investor dané aktivum na začátku obchodu nevlastní.

V praxi to tedy funguje tak, že si investor “vypůjčí” od svého brokera požadované aktivum, například akcie. Tyto akcie následně prodá na burze. Poté vyčkává na vývoj ceny a pokud cena klesne dostatečně nízko, investor akcie na burze opět nakoupí a vrátí brokerovi. Za tuto “výpůjčku” si broker nechá samozřejmě zaplatit. Investorův výnos je tedy v praxi snížen nejen o poplatky za provedení obchodu, navíc ještě o úrok za vypůjčení cenných papírů.

Je třeba si uvědomit fakt, že ne všechny akcie jsou však reálně “shortovatelné”.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo