Prémie

Prémie obecně je odměna za vykonané služby či podstoupení rizika. Ve světě finančních trhů lze prémii naleznout v souvislosti s několika pojmy. Prémii si například nechá zaplatit broker za zprostředkování obchodu, tuto prémii nazýváme provizí. Nejčastěji se však o prémii mluví v souvislosti s opčními obchody. Tuto tzv. opční prémii obdrží prodejce opce (vypistovatel) za podstoupení rizika při sjednávání opce. Zjednodušeně řečeno je to cena, kterou platí majitel opce (kupující) svému protějšku - vypisovateli opce (prodávajícímu) za opční právo.

Z obecné definice opce vyplývá, že majitel opce má sjednáním opčního kontraktu právo, nikoliv však povinnost v době vypršení platnosti (expirace) uplatnit opci. Tímto je pozice vypisovatele opce značně znevýhodněna, proto za podstoupení rizika obdrží opční prémii.

Složky opční prémie

Opční prémii tvoří dvě základní složky: vnitřní a časová hodnota opce.

Vnitřní hodnota opce je představuje zisk, který by kupující dosáhl, pokud by ihned po sjednání opce danou opci uplatnil. Velikost vnitřní hodnoty se stanovuje podle pozice realizační ceny opce (strike price). Existují tři typy pozic:

 • In-the-money (ITM)
 • At-the-money (ATM)
 • Out-of-the-money (OTM)

Vnitřní hodnotu tvoří opce pouze v pozici ITM, velikost vnitřní hodnoty se poté stanovuje jako vzdálenost realizační ceny a tržní ceny podkladového aktiva. V pozicích ATM a OTM je vnitřní hodnota rovna nule.

Časová hodnota je v hodnotě opční prémie promítnuta vždy, nezáleží totiž na pozici realizační ceny opce. Zjednodušeně řečeno se jedná o odměnu pro prodávajícího za to, že přijímá riziko uplatnění opce ze strany majitele opce v období mezi sjednáním opce a datem vypršení platnosti opce. V průběhu platnosti opce dochází k tzv. časovému rozkladu. Časová hodnota s plynoucím časem postupně klesá, ovšem tempo poklesu nebývá zpravidla lineární. S blížícím se datem expirace, běžně s předstihem okolo dvou týdnů, dochází k výraznějšímu poklesu časové hodnoty. Tato skutečnost je způsobena díky mnohem jasnější představě o ceně podkladového aktiva v den expirace, a proto se majitel může lépe rozhodnout, zda uplatní své právo nebo nechá danou opci vypršet. V den vypršení platnosti opce se časová hodnota rovná nule. Časový rozklad je popisován indikátorem théta.

Podstatnou složkou časové hodnoty je volatilita podkladového aktiva. V době, kdy na trhu s daným podkladovým aktivem panuje vysoká míra volatility, dochází ke zvyšování opční prémie. Je to dáno faktem, že cena podkladového aktiva v době rozkolísanosti trhu má mnohem větší šanci dosáhnout realizační ceny. Z toho vyplývá pro majitele opce snadnější dosažení zisku, naopak pro vypisovatele to znamená větší riziko a skutečnost, že majitel opci uplatní.

Ocenění opce

Na začátcích opčního obchodování bylo díky značně nevýhodné pozici na straně vypisovatele potřeba stanovit regulérní opční prémii. V roce 1973 byl publikován matematický model oceňování aktiv, dnes známý jako Black-Scholesův model. Díky tomuto modelu bylo možné na základě jistých předpokladů dosáhnout teoretického ocenění opce.

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo