Přenos

Pokud pozice zůstane otevřena na konci obchodního dne před datem její hodnoty, bude přenesena na nové nejbližší datum hodnoty. V rámci přenosu je pozice zpoplatněna swapovým poplatkem nebo navýšena na základě úrokové míry LIBOR/LIBID obou obchodovaných měn s přirážkou +/- 0,25% (pro soukromé účty) plus úrokové složky jakéhokoliv nerealizovaného zisku/ztráty na dané pozici.
Free Demo