Příkaz

Příkaz nebo pokyn je informace, kterou předává investor svému brokerovi. V této informaci specifikuje svoji objednávku na nákup, případně prodej jakéhokoliv aktiva, se kterým mu broker dovoluje obchodovat. Příkazy jsou automatizované a v drtivé většině standardizované pokyny, kterými investor specifikuje své nároky na cenu, čas a množství kupovaného/prodávaného aktiva. Příkazů existuje celá řada a díky nim lze vytvořit velmi přesné a konkrétní podmínky pro vstup a výstup z pozice.

Obchodování pomocí příkazů

Pokud chce individuální investor obchodovat na burze, musí na ni přistupovat skrze svého brokera. Aby mohl se svým brokerem efektivně a bezchybně komunikovat o svých požadavcích, používají se standardizované příkazy, díky kterým si investor specifikuje svoji objednávku.

Dříve se příkazy zadávaly telefonicky a na burzovním parketu docházelo k jejich párování pomocí tzv. metody veřejného křiku (open outcry). Jednotliví brokeři hledali vhodnou protistranu, která měla opačný, vyhovující příkaz a tyto se poté spárovaly a proběhl obchod. S rozvojem informačních technologií se postupně přešlo na zadávání příkazů elektronicky, nejčastěji přes obchodní platformu brokerské společnosti. Investor nyní může zadávat příkazy prakticky odkudkoliv, kde má k dispozici internet a obchodní platformu. Tyto příkazy se dostávají přímo na burzovní parket, kde existuje tzv. centrální objednávková kniha - elektronický systém, který příkazy řadí podle časové a cenové preference a vyhovující ihned páruje. Zároveň dochází ke stanovování aktuálního kurzu obchodovaného aktiva.

Různé typy příkazů

Úplně základním dělením můžeme příkazy rozdělit na nákupní (buy order) a prodejní (sell order). Nákupním příkazem dává investor pobídku k nákupu daného aktiva, prodejním příkazem k prodeji.

Nejzákladnějším a nejjednodušším příkazem je tzv. tržní příkaz (market order). Tento příkaz slouží k okamžitému nákupu/prodeji zadaného množství aktiva za aktuální cenu na trhu. Investor má jistotu, že získá dané množství aktiva, o které si zažádal, nemá však jistotu v ceně, za kterou bylo pořízeno (na trhu může být různá cena na různé množství).

Druhou skupinou jsou tzv. limitní příkazy, které naopak dávají investorovi jistotu v ceně, za kterou transakce proběhne. Základními limitními příkazy jsou buy limit a sell limit. Limitním příkazem si investor nastaví cenu, za kterou je ochoten nakoupit/odprodat aktivum a jakmile je tato cena překročena, dochází k nákupu/prodeji aktiva. Investor však nemá jistotu, že že bude celá transakce vypořádána (na trhu nemusí být dostatek zboží za požadovanou cenu).

Obdobou limitních příkazů jsou tzv. podmíněné příkazy, z nichž nejpoužívanějším je tzv. stop-loss příkaz. Tímto příkazem si investor v době uzavírání obchodu limituje svoji ztrátu. Předem si nastaví cenu, která když je dosažena, tak jde jeho aktivum na trh za aktuální cenu. Po prolomení této ceny se ze stop-lossu stává tržní příkaz. Opakem stop-lossu je tzv. stop-profit, který funguje přesně naopak. Investor si nastaví horní hranici ceny, která mu stačí jako zisk. Využití obou příkazů zároveň se nazývá tzv. Bracket.

Investor například kupuje akcie za aktuální cenu $45 a očekává její růst. Pro jistotu si však nastaví stop-loss na hranici $40, protože $5 považuje za snesitelnou ztrátu. Naopak se spkojí se ziskem $10 na akcii a proto si nastaví stop-profit na hranici $55. Pokud tedy cena akcie bude padat, automaticky se jeho pozice nabídne tržním příkazem při překročení hranice $40, pokud cena poroste, nabídne se trhu při překročení hranice $55.

Každý příkaz má svoji platnost, po kterou je aktivní a lze jej vypořádat. Některé příkazy mají platnost časovou (minuty, den, týden, měsíc atp.), jiné jsou platné dokud je investor sám nezruší, například GTC příkaz (good-til-cancelled). Některé příkazy se chovají jako tržní příkaz, avšak s různými modifikacemi (například FOK - fill-or-kill; IOC - immediate-or-cancelled).

Příkazy lze různě kombinovat a vytvořit si tak velmi specifické podmínky, za kterých dojde ke vstupu do pozice, stejně tak i podmínky k výstupu z pozice. Kombinace různých příkazů tedy umožňuje investorovi mít své zisky i ztráty “pod kontrolou”.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo