Přímý přístup na trh (DMA)

Přímým přístupem na trh (direct market access; DMA) se označuje elektronická platforma, která umožňuje investorovi provádět transakce přímo do burzovního párovacího systému. Příkaz k transakci je tak vykonán rychleji, s menší pravděpodobností chyby a je odstraněna část nákladů. Tato platforma je tedy využívána obchodníky, pro které je rychlost provedení transakce klíčová.

Přímý přístup na trh umožňují tzv. sell-side instituce, například investiční banky. To jsou instituce, jejíž hlavní činností je prodej svých finančních služeb. Tyto instituce poskytnou vlastní informační technologii a zpřístupní tak přímý přístup na trh buy-side institucím. Buy-side označuje instituce, které kupují služby od sell-side institucí, například investiční a pojišťovací fondy.

Historický vývoj

Přechod od osobního vyvolávacího systému obchodování na burze k elektronickému obchodování s sebou přinesl mnoho příležitostí. Buy-side investoři již nemusí spoléhat výhradně na svého brokera a tvůrce trhu a mohou obchodovat s vyšší mírou svobody. Elektronické zadávání příkazu navíc může být daleko detailnější a investor tak může docílit přesnější pozice. Jedním příkladem platformy, která tuto komunikaci umožňovala, byl tzv. Instanet. Tvůrci zamýšleli obejít newyorkskou burzu a vytvořit síť mezi bankami a dalšími obchodníky.

Pro stávající tvůrce trhu však tyto platformy představovaly hrozbu tehdejšímu business modelu. Proto se tyto platformy stávaly terčem akvizic ze sell-side (příkladem budiž akvizice výše zmíněného Instanetu Nomurou). Jiné instituce se naopak inspirovaly a vytvořily vlastní technologii DMA.

Výhody plynoucí z DMA

 • Příkazy jsou vykonávány přímo zadavatelem. Zadavatel tak není omezován možnostmi svého brokera. Jelikož odpadává prostředník, snižuje se doba zpracování pokynu. Investor tak může reagovat daleko pružněji a rychleji.
 • Odpadá nutnost provizí pro zprostředkovatele a zároveň dochází ke snižování spreadu. Obchodování však nemusí být nutně levnější.
 • Obchodník “vidí” trh. Investorovi je umožněno přímo pozorovat jak hloubku (velikost obchodů), tak i šířku (počet hráčů na trhu) trhu. Dokáže tak přesněji odhadnout likviditu a sílu trhu.

Samozřejmě DMA s sebou nese i náklady. DMA je totiž velmi náročné na IT technologie. Aby se totiž investorovi dostávalo výhody rychlosti DMA, musí používat vysokorychlostního spojení s burzou. Přístup k těmto technologiím bývá většinou zpoplatněn.

Přímý přístup na trh s nízkou latencí a vysokofrekvenční obchodování

Vysokofrekvenční obchodování (tzv. high frequency trading, HFT) je založeno na počítačovém algoritmu, který zpracovává a posílá příkazy v řádech mikrosekund. Rychlost je zde rozhodujícím prvkem, a proto jakékoli urychlení příkazu zde může představovat rozhodující konkurenční výhodu. Přímý přístup na trh je tak jedna ze základních podmínek provozování HFT. Druhá taková podmínka je schopnost protistrany HFT vůbec ustát. Pokud by burza dostávala více příkazů, než by byla schopna zpracovat, pak by HFT ztrácel smysl. Pro potřeby HFT se proto zavádí tzv. Ultra-low latency direct market access, tedy přímý přístup na trh s extremně malým zpožděním. Označuje se tak IT infrastruktura, která je schopna ustát HFT. Pro představu tyto systémy dokážou zpracovat až 5000 příkazů za sekundu a doba vyhodnocení a provedení příkazů je 100 mikrosekund (stotisícina sekundy).

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo