Provize

Provizí, se označuje finanční částka, která náleží makléři či jinému zprostředkovateli za vykonané nebo zprostředkované služby. V angličtině se nejčastěji setkáte s označením commision rate. Obvykle je stanovena jako určité procento z použité finanční částky případně objemu obchodu. V závislosti na situaci bývá použita i horní a dolní mez pro velikost provize.

Princip provize je spolu s poplatkem velmi rozšířeným nástrojem ve finančním světě. Oproti například paušálu je totiž pevně navázána na faktické množství odvedené práce či služby.

Provize a obchodování

V investování se provize nejčastěji vztahuje k vykonané transakci. Nemusí se však jednat o jediný náklad s transakcí spojený. Investor může někdy hradit i poplatky za podání pokynu k obchodu, za uzavření transakce, rolování instrumentu a další podobné služby. Proto by měl investor vždy věnovat ceníku zprostředkovatelů patřičnou pozornost.

Provize za vykonanou transakci je poté určena jako procento objemu obchodu (řádově se jedná o desetiny procenta) anebo fixní částka (cena se může pohybovat v řádu stokorun). Zároveň se používá minimální a maximální hranice pro velikost provize a pro velikost učiněné transakce. Dále se klient může setkat s měnící se provizí v závislosti na objemu či počtu obchodů.

Velikost provize

Provize většinou bývá stanovena tak, aby pokryla administrativní náklady spojené s transakcí. Ty se poté odvíjejí od použitého produktu, případně trhu, na který investor vstupuje. Například u netypického finančního derivátu s nízkou likviditou bude poplatek za provedení obchodu daleko větší než u obyčejného pokynu k nákupu akcií.

To, zda provize bude obsahovat ziskovou přirážku, poté záleží na charakteru makléře či brokera. Pro některé finanční instituce představují provize jediný zdroj příjmů, a proto bude jejich provize navýšena o ziskovou přirážku. Jiné společnosti si však mohou dovolit ziskovou přirážku, nebo dokonce celou provizi, vypustit. Zisk poté mohou tvořit na základě spreadu, například tzv. bid-offer spreadu. Investor poté bude platit mírně vyšší cenu při nákupu, než je reálná cena, a naopak při prodeji bude investor prodávat za nižší cenu, než jaká je reálná cena na trhu. Tento drobný rozdíl mezi cenami pak představuje zisk pro brokera.

Dále platí, že provize, poplatky a výše zmíněné spready většinou bývají subjektem působení tržních sil a mohou tak být ovlivňovány například konkurenčním bojem. Bude tedy opět platit, že například přístup a obchody na americkém akciovém trhu, kam se orientuje velký počet brokerů, budou pro investora levnější než obchodování OTC derivátů, na který se může specializovat pouze jediná banka.

Velikost provize může ovlivňovat také efektivita burzy. Dnešním standardem jsou rychlé elektronické systémy a zadávání pokynů je zpravidla bezplatné v rámci elektronických obchodních platforem. V rozvíjejících se trzích však nemusí být elektronický systém implementován a podávání příkazu může probíhat osobně. Odtud poté plynou vyšší náklady a tím pádem i provize.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo