Průlom

Průlom může ve finanční praxi představovat jev, kdy dojde k prolomení nějaké významné cenové hladiny finančního instrumentu. Na finančních trzích, zvláště pak v oblasti technické analýzy, mohou hrát různé cenové hladiny významnou roli. Jedná se především o hladiny podpory a rezistence, jejichž prolomení může ovlivnit další chování investorů. Průlom určité cenové hladiny může také vyvolat realizace různých podmíněných příkazů, které se tímto průlomem stávají aktivními a přichází na trh.

Průlom obecně lze charakterizovat jako překročení určité významné cenové hranice, přičemž obecně nezáleží na směru prolomení. Tohoto jevu se využívá například u podmíněných příkazů.

Průlom a podmíněné příkazy

Podmíněné příkazy obecně jsou takové příkazy, které se stávají aktivní až po splnění předem dané podmínky. V našem případě nás zajímá cenová podmínka - prolomení určité cenové hladiny. Mezi podmíněné příkazy, které využívají průlomu můžeme zařadit klasicky příkazy limitní, přesněji tedy buy limit a sell limit. Limitní příkazy fungují na principu stanovení cenové hladiny, při jejímž překročení - průlomu - dochází k aktivaci tohoto příkazu.

Příkazem buy limit zadává investor maximální cenu, za kterou je ochoten aktivum nakoupit. Tato cena by měla být logicky pod cenou tržní. Představme si situaci, kdy chce investor nakoupit akcie firmy ABC. Tyto akcie se dnes prodávají za cenu $56. Ta se mu však zdá příliš vysoká a je ochotný je nakoupit pouze za cenu $50 nebo méně - zadá si tedy limitní příkaz buy limit na cenovou hranici padesáti dolarů. Pokud v budoucnu dojde k prolomení hranice $50, příkaz se stává aktivním a přichází na trh jako běžný tržní příkaz. V tomto případě můžeme hovořit o tzv. průlomu shora.

Příkazem sell limit zadává investor naopak minimální cenu, za kterou je ochoten prodat. Jedná se o analogii s předchozím příkladem, ale zadaná hranice bude vyšší než aktuální tržní cena. Například tedy $60. Pokud dojde k prolomení této cenové hranice, příkaz sell limit se stává aktivním. V tomto případě můžeme hovořit o tzv. průlomu zdola.

Pro tento pojem je též významný podmíněný příkaz zvaný stop-loss, kdy si investor jednoduše nastaví cenovou hladinu, pří jejímž prolomení shora (cena tedy klesá) si přeje z pozice vystoupit. Dopředu si tímto příkazem omezí vlastní ztrátu na předem známou hodnotu.

Stop-lossy bývají často nastavovány na “hezky kulaté” cenové hladiny. Pokud se například obchoduje akcie za 545 Kč, mnoho stop-lossů může být zadáno na hranici 500 Kč. Pokud dojde k průlomu této hranice (500 Kč), všechny stop-lossy se realizují a tím dojde k dalšímu, mnohonásobně vyššímu poklesu ceny akcie, jelikož další prodeje tlačí cenu ještě níže.

Prolomení hranic podpory a rezistence

Hranice podpory (support) a rezistence jsou využívány v technické analýze. Jedná se o důležité cenové hladiny, od nichž se v minulosti cena daného aktiva častokrát odrazila a změnila trend. Jedná se o hranice, na nichž se testuje relativní síla nákupčích a prodejců.

Pokud například v minulosti cena nějakého aktiva několikrát sestoupila k hranici $40, ale pokaždé se od ní odrazila a změnila svůj trend v růst, můžeme označit tuto cenovou hladinu za hranici podpory (support). Tato hranice je poté ostře sledována pokaždé, když se k ní cena aktiva opět přiblíží. Prolomení této hranice totiž často znamená prudký a hluboký propad ceny aktiva. Tento jev je často spojován s výše popsaným průlomem a stop-lossy.

V opačném případě, když dojde k prolomení hranice rezistence, aktivum často pokračuje v silném růstovém trendu.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo