Retracement

Retracement lze ve stručnosti popsat jako dočasný opačný pohyb ceny oproti dlouhodobému trendu. Tento pohyb neznamená změnu dlouhodobého trendu, pouze krátké „odbočení“ a opětovný návrat k trendu původnímu. Pokud je například cena akcie v dlouhodobém uptrendu, jako retracement lze označit krátkodobé poklesy, které ovšem nejsou z dlouhodobého hlediska příliš významné. V technické analýze se často využívá metody Fibonacciho retracementu, která je založena na Fibonacciho posloupnosti. Této metody se využívá především na forexových trzích.

Fibonacciho posloupnost se skládá z nekonečné řady přirozených čísel, kdy každé následující číslo je součtem dvou předcházejících čísel. Posloupnost začíná čísly 0 a 1. Má tedy podobu: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, atd. Pro potřeby technické analýzy využijeme čísla z dané posloupnosti k výpočtu úrovní supportu (v případě dlouhodobého uptrendu), popřípadě rezistencí (v případě dlouhodobého downtrendu).

Po vzájemném vydělení několika čísel z této posloupnosti nám vyjdou hodnoty 0,382 (21/55); 0,5 (1/2); a 0,618 (34/55) a tyto hodnoty jsou pro finanční trhy nejdůležitější. Najdeme si dlouhodobý trend, nejčastěji v grafech s delší dobou svíčky např. hodinový, denní a vyšší, následně označíme začátek trendu 100 % a konec trendu 0 %. Poté naneseme Fibonacciho čísla převedená na procenta, takže 38,2 %, 50 % a 61,8 %. V grafu se nám pod těmito čísly vytvoří supporty (popřípadě rezistence), u kterých je velká pravděpodobnost, že se krátkodobý trend zastaví. Jako nejsilnější support (respektive rezistence) se obvykle chová hodnota 50%. 

Pro názornost nám poslouží denní graf měnového páru EUR/JPY z konce roku 2003. Dlouhodobý trend je označen červenou tečkovanou čárou. Jako začátek trendu je nejnižší svíčka a u ní hodnota 100,0. Konec trendu je nejvyšší svíčka a u ní hodnota 0,0. Vidíme, že po necelém dvouměsíčním růstu se dlouhodobý uptrend obrátil do našeho tzv. retracementu, a proto jsme si mohli přidat i Fibonacciho hodnoty. V následujících deseti dnech se kurz dostal k podpoře na hranici 50 %; od které se následně odrazil a pokračoval směrem vzhůru v nastoleném dlouhodobém uptrendu.

Pokud bychom se na graf podívali důkladněji, tak jsme si všimli ještě jedné příležitosti pro načrtnutí Fibonacciho retracementu. Prudký pokles v období srpen – září. V tomto případě by se pravděpodobně návrat k dlouhodobému trendu uskutečnil až na hodnotě 61,8.

Tento nástroj technické analýzy se může na první pohled zdát poměrně složitý, nicméně většina dnešních obchodník platforem již umožňuje automatické zobrazování supportů/rezistencí na Fibonacciho hodnotách. Pro aplikování stačí jen označit vybraný trend, který chceme sledovat a úrovně supportu či rezistencí se automaticky zobrazí.

Situace, kdy se po dlouhodobém růstu nebo poklesu trend obrátí, nemusí vždy znamenat, že nastává retracement. Může se také stát, že graf prorazí všechny supporty resp. rezistence a vytvoří nový dlouhodobý trend.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo