Rozdíl úrokové míry

Rozdíl úrokové míry, neboli úrokový diferenciál (z anglického Interest Rate Differential - IRD) je nástroj, který měří rozdíl mezi výnosem dvou ekvivalentních dluhových nástrojů vedených v různých měnách. Tento nástroj je základní komponentou tzv. carry trade - speciální strategie investování na forexovém trhu. Obchodníci využívají IRD také k předpovědi budoucích forexových kurzů a spolu s principem parity úrokových měr je také využíváno ke stanovení ceny měnových futures.

Rozdíl úrokové míry a Carry trade

Strategie carry trade je založena na dvou ekvivalentních dluhových nástrojích (například dluhopisech), které jsou denominované v různých měnách a poskytují různý úrok. Rozdíl ve výnosech těchto dvou dluhopisů je poté označován právě jako rozdíl úrokové míry, v anglických textech běžně jako IRD.

Princip carry trade je následující:

Investor si vypůjčí například $1000 z americké banky, které následně smění za české koruny. Za obdrženou sumu nakoupí české dluhopisy se splatností dva roky. Předpokládejme, že české dluhopisy jsou úročeny 7 % a americké dluhopisy se stejnou splatností jsou úročeny pouze 3 %. Rozdíl úrokové míry - IRD - odpovídá 4 % (7 % -3 %).

Výhody a nevýhody obchodování carry trade

IRD tedy představuje investorův výnos. Platí to však pouze za jedné podmínky - směnný kurz mezi americkým dolarem a českou korunou zůstane po dobu držení dluhopisů nezměněn. Toto je velké riziko těchto obchodů. Pokud bychom se vrátili k předchozímu příkladu, výraznější posílení amerického dolaru vůči české koruně by pro investora mohlo znamenat značné ztráty.

Tyto obchody jsou mezi investory oblíbené především kvůli vysokým zisků, zvláště když vezmeme v úvahu vhodné zapákování (leverage). Pokud bychom v předchozím příkladu použili běžnou finanční páku o velikosti 10:1, výnos se rázem vyšplhá na 40 %. Využítím leverage je však tato pozice ještě citlivější na pohyb směnného kurzu USD/CZK.

Velkou nevýhodou měnových párů s velkým úrokovým diferenciálem je vysoká volatilita jejich směnného kurzu. Tyto měnové páry jsou velmi citlivé na jakékoliv známky globální ekonomické nestability. Tato zvýšená volatilita může velice snadno umazat zisky, které investor získal právě díky IRD. Proto je vysoce doporučeno obchodovat tuto strategii pouze s řádným risk managementem a adekvátním zajištěním.

IRD a Parita úrokových měr

Teorie parity úrokových měr slouží k výpočtu forwardového směnného kurzu dvou měn. Podle této teorie je rozdíl úrokových měr - IRD - dvou zemí roven rozdílu spotového a forwardového směnného kurzu měn těchto dvou zemí. Matematicky tedy:

rUSD - rCZK = FUSD/CZK - SUSD/CZK

kde rUSD je úroková míra, kterou vynáší americké dluhopisy, rCZK je úroková míra na českých dluhopisech, FUSD/CZK představuje forwardový kurz páru USD/CZK a SUSD/CZK představuje aktuální spotový kurz tohoto měnového páru.

Tato teorie hraje velký význam na forexovém trhu, jelikož spojuje dohromady úrokové míry, spotové směnné kurzy a forwardové směnné kurzy dvou zemí.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices
Free Demo