RSI

RSI, neboli index relativní síly (v angličtině Relative Strength Index), je jeden z nástrojů technické analýzy. Patří mezi tzv. momentum oscilators - měří sílu a směr pohybů ceny. Nabývá hodnot od 0 do 100 bodů, a pomáhá určit, zda daný titul překoupený anebo přeprodaný.

Výpočet a parametry RSI

Index relativní síly vyjadřuje takzvanou vnitřní sílu aktiva. Nejprve se stanoví období, ze kterého je index RSI počítán. Klasicky se používá období 14 dnů, může se však objevit i delší (například 26 dní) nebo kratší období (9). Čím kratší období, tím bude indikátor citlivější a bude dávat více signálů.

Za toto období se poté vypočte průměrná velikost kladných a záporných cenových změn. Při výpočtu těchto průměrných změn se může použít jednoduchý anebo exponenciální klouzavý průměr. Relativní síla titulu je podíl těchto průměrných změn. Toto číslo se posléze indexuje tak, aby nabývalo hodnot od 0 do sta bodů.

Interpretace RSI

Indikátor se většinou zobrazuje nad či pod grafem ceny. Nejčastěji se u něj zobrazují tři hladiny - 30, 50 a 70 bodů. Hodnoty nad 50 značí převahu kupců na trhu. Pokud je graf nad 70 body, pak je podle indikátoru trh překoupený, což je signál k prodeji. Vytvořil se totiž převis poptávky nad nabídkou. Začnou působit zákony nabídky a poptávky, cena poklesne a trh se dostane opět do rovnováhy.

Podobně hodnoty RSI pod 50 bodu ukazují na převahu prodávajících. Hodnoty pod 30 představují přeprodaný trh a signál k nákupu.

Na grafu RSI lze také pozorovat hladiny supportu a rezistence. Pokud se cena nachází poblíž takové hladiny, pak se bude RSI pohybovat na úrovní 50. Většinu času indikátor osciluje mezi hodnotami 30 a 70. Výrazné extrémy jako 80 či 20 bývají vzácné, poukazují však na silné momentum titulu.

Obrácení trendu

Hladiny RSI nad 70 respektive pod 30 poukazují na možné brzké otočení trendu. Někdy je však výhodné nechat si toto možné otočení potvrdit a být si tak jistější vstupem, respektive výstup z pozice.

Takto se dají použít tzv. "false swings", tedy falešné obraty indikátoru RSI. Potvrzený nákupní signál a obrácení trendu vzniká nejprve propadem pod hranici 30 bodů, odrazu následujícím dalším propadem, avšak ne níže než původní dno.

 
 

Obdobně lze takto potvrdit prodejní signál. RSI se dostane nad úroveň 70 bodů, krátce se propadne, ale vytvoří druhý vrchol, který je však níže než původní. Došlo tak k potvrzení prodejního signálu.

Jako další potvrzení signálu lze použít divergence ceny a RSI. Medvědí divergence označuje situaci, kdy cena dosáhne nových maxim, RSI však předchozí maxima nepřekoná a uzavře na nižší hodnotě. Pří této divergenci se zvyšuje pravděpodobnost otočení trendu na medvědí trend. Podobně lze definovat býčí divergenci.

Je však důležité mít na paměti, že se jedná o indikátor technické analýzy. Ta je však v rozporu s teorií o efektivních trzích. Podlé této teorie nemůže investor očekávat od technické analýzy nadprůměrné zisky, protože se jedná o veřejně dostupné informace, které by už měly být zahrnuté v ceně aktiva. Přesto je však indikátor RSI všeobecně velmi rozšířeným ukazatelem.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo