Silver-lining effect

Silver-lining effect je jev, který nastává v psychice investora když sčítá své zisky a ztráty. Tento efekt popisuje, že investor, který inkasuje výraznou ztrátu a k ní malý zisk má po psychické stránce větší hodnotu, než investor, který inkasuje pouze ztrátu, i když ve stejné celkové výši jako investor předchozí. Název tohoto jevu pochází z anglického rčení, silver-lining totiž poukazuje na pozitivní jev v jinak negativním prostředí (vzdáleně podobné českému “všechno zlé je k něčemu dobré”).

Silver-lining effect tedy přeneseně zkoumá situaci, kdy je investor vystaven “dobrým a špatným zprávám”. Popisuje, zda je pro investorovu psychiku výhodnější, získat tyto zprávy postupně (separovaně) či naráz (integrovaně). Pokud se odprostíme od finančních trhů, může silver-lining effect popisovat také například situaci maloobchodníka. Ten může buď snížit ceny, nebo ponechat ceny na současné úrovni, ale část z ceny vrátit zákazníkovi jako slevu. I když je výsledek stejný, ve druhém případě odejde zákazník jistě spokojenější (získal psychicky větší hodnotu).

Princip Silver-lining efektu

Tento efekt tedy popisuje situaci, kdy je člověku předáván souhrn informací a on má dvě možnosti, jak tyto informace přijmout:

 • integrovaně - chápe souhrn informací jako celek,
 • separovaně - rozdělí si zprávy na pozitivní a negativní.

Studie ukázaly, že mnoho lidí nevědomky používá právě separovaný přístup k informacím, jejich mysl si tedy souvislé informace rozdělují na “dobré zprávy” a “špatné zprávy”. Absorbce negativních zpráv je poté mnohem snazší, pokud je doplněna drobnou pozitivní informací (která je však vzhledem k negativním zprávam výrazně menší).

Ve světě investování si můžeme fungování tohoto efektu nastínit na následujícím příkladu:

Představme si dva investory A a B, kteří investují do stejné akcie. Budeme týden pozorovat jejich reakce na vývoj ceny této akcie. Investor A je netrpělivý a sleduje vývoj ceny akcie každý den. Investor B je zaneprázdněný a podívá se na své akcie vždy až na konci týdne. Akcie na začátku týdne stojí $20 a její cena se vyvíjí následovně:

 

Když se investor B podívá na konci týdne na své portfolio, bude zděšen vysokou ztrátou ve výši tří dolarů na akcii. Investor A, který sledoval vývoj ceny každý den, bude vystaven silver-lining efektu z pátečních zisků a na celkovou ztrátu, která je ve stejné výši, bude reagovat mnohem lépe.

Princip Silver-lining efektu funguje i v opačném případě. Kdybychom opět sledovali stejné investory A a B, avšak jejich portfolio by mělo zcela opačný vývoj (celý týden roste, v pátek pokles), investor A by byl psychicky rozladěn z pátečního poklesu a celkový výnos portfolia by tedy nebral tak pozitivně jako investor B.

Obchodujte s lídrem na trhu

 • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
  forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
 • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
  obchodování na vyšší úroveň.
 • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
 • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
  V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo