Sloupcový graf

Grafické znázornění změn nástroje, obsahující obvykle výchozí, nejvyšší, nejnižší a konečnou cenu za dané období.
Free Demo