Směnný kurz

Hodnota měny vyjádřená jinou měnou. Například jeden argentinský dolar může mít hodnotu 58 amerických centů nebo 70 japonských jenů. Měny volně obchodované na trzích směnných kurzů mají spotový kurz (uplatňovaný pro "spot" transakce, tedy po dva následující dny) a forwardový kurz (spotový kurz upravený o rozdíl úrokové míry mezi dvěma měnami do splatnosti). Země mohou určit směnný kurz své měny několika způsoby:
Free Demo