Smlouva typu futures

Normalizovaná smlouva o obchodu na burze s pevným množstvím komodity nebo finančního nástroje k budoucímu datu.
Free Demo