Spot a spotový trh 

Spot, nebo také spotová transakce je transakce, jejíž předmět (cenný papír, komodita apod.) je dodán okamžitě a transakce je vypořádána (tj. částky jsou převedeny) během spotového data. Za spotovou transakci jsou považovány i futures s expirací do jednoho měsíce. Spotové transakce probíhají na spotovém trhu, někdy se také používá označení fyzický trh anebo hotovostní trh.

Spotové datum vypořádání označuje den, při kterém je spot vypořádán. Vychází ze zvyklostí daného trhu. U forexového trhu to bývá zpravidla dva pracovní dny po provedení obchodu. Na burzách je datum vypořádání běžně tři pracovní dny.

Opakem spotu je forward anebo futures transakce s expirací delší než jeden měsíc. Zde dochází k dodání a vypořádání v předem dohodnutou dobu. Forwardové a futures transakce naopak probíhají na futures trzích.

Spotová cena

Spotová cena je cena, za kterou lze daný cenný papír nebo komoditu koupit a prodat na spotovém trhu. Jedná se tedy o aktuální cenu na trhu. Tato cena se používá i u futures transakcí s expirací do 1 měsíce – například futures na ropu. Futures cena – tj. cena použita ve futures a forward kontraktu s delší expiraci – se od spotové ceny odvozuje. Zahrnuje totiž v sobě, kromě spotu, také časovou hodnotu peněz. Během doby životnosti kontraktu totiž mohou například u akcie nabíhat dividendy, u dluhopisu kupón apod. Dále mohou vznikat náklady na uchování komodity, její pojištění (tzv. cost-of-carry náklady) aj.

Vztah mezi spotovou a futures cenou

Obecně platí, že cena forwardu se bude postupně přibližovat k spotové ceně s blížící se expirací forwardu. Důvod vyplývá z teoretické kalkulace forwardové ceny. Tím jak se blíží expirace, se náklady typu cost-of-carry a časová hodnota peněz zmenšuje a zůstává pouze spotová cena.

Dalším fenoménem je tzv. spot-future parita, tj. podmínka parity mezi spotovou a futures cenou.  Její platnost můžeme potvrdit zákony nabídky a poptávky. Předpokládejme, že by cena kontraktu na kukuřici byla vyšší než spotová cena, a to i po započtení cost-of-carry apod. Pak se obchodníkovi nabízí možnost arbitráže - obchodník může nakoupit kukuřici za spotovou cenu a prodat forward (tj. kukuřici dodat) a inkasovat arbitrážní zisk. Tím, jak by tuto arbitráž provádělo více investorů, by se aktivovaly zákony nabídky a poptávky. Větší počet obchodníku by způsobil zvýšení spotové ceny a snížení ceny forwardu, a tím pádem bychom získali paritu.

Další vztah, který mezi spotovou a forwardovou cenou vzniká, popisuje tzv. kontango, respektive backwardation. Ty popisují, zdali investoři preferují držet aktivum nyní, anebo pomocí kontraktu v budoucnu.

Spotové trhy

Spotové trhy jsou trhy, kde dochází k okamžitému dodání transakce. V současné době jsou tyto trhy založené na internetových platformách. Obchodují se tak forex, akcie ale i například i komodity. Komodity, které se takto obchodují na spotových trzích, se nazývají spotové komodity. Na rozdíl totiž od komoditních futures, se zde totiž očekává faktické dodání komodity. Futures slouží ve větší míře ke spekulaci.

Přes tyto trhy mohou například producenti energií své přebytky prodávat zákazníkům a následně energie v rámci minut dodat. Tyto trhy pro energie mohou organizovat soukromé firmy nebo státní agentury. Příkladem takového energetického spotového trhu je anglický National Balancing Point.

Obchodujte s lídrem na trhu

  • Saxo Bank Vám nabízí  182 měnových párů. Obchodujte 
    forex spot, forwardy, vanilla a binární opce.
  • Široká škála obchodních nástrojů a widgetů, které posouvají FX
    obchodování na vyšší úroveň.
  • 100% globální nepředvídatelnost? Čas pro střízlivě smýšlející, licencovanou a regulovanou banku.
  • Platforma světové třídy! Obchodujte kdykoliv a kdekoliv.
    V práci, doma nebo na cestách.

Registrujte se do demo účtu zdarma.
Začněte obchodovat ihned!

OTEVŘÍT DEMO ÚČET** Live indicative prices

Investiční slovník

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - TU - V - X - Y - Z ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Free Demo